Program Hakkında


Küreselleşen dünyada ülkemiz için bilime ve eğitime katkıda bulunarak, insanlığın refahı ve mutluluğu için bilgi üretmek, çağdaş eğitim ortamları oluşturarak İlkokul, Ortaokul, Lise ve İmam-Hatip liselerindeki öğrencilerin Arapça dersleri verecek çağdaş, dilbilimci öğretmenler yetiştirmek; öğrencilere Arapça öğretimi alanında iletişimsel yeterlilik ve dile hakimiyet becerileri kazandırmak; Arapça Öğretmenliği alanında çalışan öğretmenlerin ve destek hizmet personelinin hizmet içi eğitim programları yoluyla yetişmelerine katkı sağlamak; Arapça Öğretmenliği alanında çalışan uzmanların eğitimlerine katkıda bulunma amaçları ile İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde Arapça Öğretmenliği lisans programı açılmıştır.

Amaç:

Arapça Öğretmenliği lisans programının amacı, ilkokul, ortaokul ve liselerdeki seçmeli Arapça dersleri, İmam-Hatip Liselerindeki zorunlu Arapça derslerini yürütebilecek öğretmen yetiştirmektir.

Hedefler:

Arapça Öğretmenliği lisans programından mezun olan öğrencilerin, çağdaş eğitimin ilke ve esaslarına bağlı; bilimsel ve eleştirel düşünme yeteneğine sahip; teknolojik değişimlere ayak uydurabilen ve alanlarıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanabilen; tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olabilen öğretmenler olarak yetiştirilebilmeleri hedeflenmektedir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"