Mümin YAMANKARADENİZ, Prof. Dr., Bölüm Başkanı

Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Web: akademik.izu.edu.tr/~mumin-yamankaradeniz

Latife KABAKLI ÇİMEN, Yrd.Doç.Dr., Anabilim Dalı Başkanı

Doktora: Sakarya Üniversitesi

Araştırma Alanları: Aile Sosyolojisi, Eğitim Sosyolojisi , Kültür , Kadın , Çocuk , Kültürel Antropoloji , Sağlık Sosyolojisi

Web: akademik.izu.edu.tr/~latife-cimen

Bilal YILDIRIM, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Fırat Üniversitesi

Araştırma Alanları: Eğitim Yönetimi ve Denetimi , Liderlik, Eğitim Politikası , İletişim , Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi , Öğretim Yöntemleri , Bilimsel Aştırma Yöntemleri, Stres Kaynakları ve Başetme Stratejileri

Web: akademik.izu.edu.tr/~bilal-yildirim

Elif Esra ARIKAN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları: Problem çözme, problem kurma, metafor üretme, düşünme becerileri

Web: akademik.izu.edu.tr/~elif-arikan

Fatma YAŞAR EKİCİ, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Rehberlik Psikolojik Danışmanlık , Aile/Çift ve Evlilik Terapisi, EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) Psikoterapi Tekniği, Yetişkin Eğitimi , Özel Öğrenme Güçlüğü , Bireysel Terapi , Aile İçi İletişim , Çocuk Psikoterapisi , Okul Öncesi Eğitimi, Okul Öncesinde Aile Eğitimi ve Aile Katılım Çalışmaları, Çocuklarda Sosyal Beceriler, Çocuklarda Problem Davranışlar, Çocuk Ruh Sağlığı, Aile ve Evlilik Danışmanlığı Kuram ve Teknikleri

Web: akademik.izu.edu.tr/~fatma-ekici

Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Öğretmen- Öğrenci İletişimi , Çocuk- Ebeveyn İletişimi , ilkokuma yazma öğretimi, sınıf öğretmenliği, türkçe öğretimi, materyal tasarımı, eğitim

Web: akademik.izu.edu.tr/~hatice-bayraktar

Mohammad YOUSEF ZADEH, Öğr. Gör.

Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları: Genel Fizik,, Eğitici Araç Gereç Tasarımı

Web: akademik.izu.edu.tr/~mohammad-zadeh

Musa BARDAK , Öğr. Gör.

Yüksek Lisans: Fırat Üniversitesi

Araştırma Alanları: Erken Çocukluk Eğitiminde Oyun ve Müzik, Sosyal Duygusal Gelişim, Çocukluk Tarihi, Eğitim Tarihi,

Web: akademik.izu.edu.tr/~musa-bardak

Sebahat Tuba BOYNUEĞRİ, Öğr. Gör.

Yüksek Lisans: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Araştırma Alanları: Düşünme Becerileri, Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme, Anne-baba katılımı ve Eğitimi, Drama, Oyun, Çocuk Testleri, Çocuk Resimlerinin Analizi, Oyun Terapisi

Web: akademik.izu.edu.tr/~tuba-boynuegri

Mustafa Sami TOPÇU, Prof. Dr. *

Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~mustafa-topcu

Nihat TOPAÇ, Öğr. Gör. *

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~nihat-topac

Sema BALCI, Arş. Gör.

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~sema-balci

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"