Mümin YAMANKARADENİZ, Prof. Dr., Bölüm Başkanı

Doktora Ankara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Web: akademik.izu.edu.tr/~mumin-yamankaradeniz

Latife ÇİMEN, Yrd.Doç.Dr., Anabilim Dalı Başkanı

Doktora Sakarya Üniversitesi

Araştırma Alanları: Aile Sosyolojisi, Eğitim Sosyolojisi , Kültür , Kadın , Çocuk , Kültürel Antropoloji , Sağlık Sosyolojisi

Web: akademik.izu.edu.tr/~latife-cimen

Fatma YAŞAR EKİCİ, Yrd.Doç.Dr.

Doktora Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Rehberlik Psikolojik Danışmanlık , Aile/Çift ve Evlilik Terapisi, EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) Psikoterapi Tekniği, Yetişkin Eğitimi , Özel Öğrenme Güçlüğü , Bireysel Terapi , Aile İçi İletişim , Çocuk Psikoterapisi , Okul Öncesi Eğitimi, Okul Öncesinde Aile Eğitimi ve Aile Katılım Çalışmaları, Çocuklarda Sosyal Beceriler, Çocuklarda Problem Davranışlar, Çocuk Ruh Sağlığı, Aile ve Evlilik Danışmanlığı Kuram ve Teknikleri

Web: akademik.izu.edu.tr/~fatma-ekici

Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR, Yrd.Doç.Dr.

Doktora Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Öğretmen- Öğrenci İletişimi , Çocuk- Ebeveyn İletişimi , ilkokuma yazma öğretimi, sınıf öğretmenliği, türkçe öğretimi, materyal tasarımı, eğitim

Web: akademik.izu.edu.tr/~hatice-bayraktar

Mohammad Yousef ZADEH, Öğr. Gör.

Araştırma Alanları: Genel Fizik,, Materyal Tasarımı

Web: akademik.izu.edu.tr/~mohammad-zadeh

Musa BARDAK, Öğr. Gör.

Doktora Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Erken Çocukluk Eğitiminde Oyun ve Müzik, Sosyal Duygusal Gelişim, Çocukluk Tarihi, Eğitim Tarihi,

Web: akademik.izu.edu.tr/~musa-bardak

Sebahat Tuba BOYNUEĞRİ, Öğr. Gör.

Araştırma Alanları: Gelişim Psikolojisi, Öğrenme, Düşünme Becerileri Çocuğu Tanıma ve değerlendirme, Anne-baba katılımı ve eğitimi, Drama, Oyun, Kişisel Gelişim

Web: akademik.izu.edu.tr/~tuba-boynuegri

Ayşe Büşra ÇEVİREN, Arş. Gör.

Doktora Yıldız Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları: Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi , Eğitim Programları ve Öğretim

Web: akademik.izu.edu.tr/~busra-ceviren

Vefa TAŞDELEN, Prof. Dr. *

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~vefa-tasdelen

Mustafa Sami TOPÇU, Doç. Dr. *

Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~mustafa-topcu

* 2547 Sayılı Kanunun 40/a maddesi uyarınca görevlendirilmiştir.

** 2547 Sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca görevlendirilmiştir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"