Ali GURBETOĞLU, Yrd.Doç.Dr., Bölüm Başkanı

Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Eğitim Programları ve Öğretim, Türk Eğitim Tarihi, Çocukluk Tarihi, Öğretmen Yetiştirme

Web: akademik.izu.edu.tr/~ali-gurbetoglu

Adnan KULAKSIZOĞLU, Prof. Dr.

Doktora: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Eğitim Psikolojisi/ Pedagoji

Web: akademik.izu.edu.tr/~adnan-kulaksizoglu

Aytaç AÇIKALIN, Prof. Dr.

Doktora: Atatürk Üniversitesi

Araştırma Alanları: Kurumlarda İnsan Kaynağının Geliştirilmesi, Liderlik- Liderlik Yaklaşımları, Kurumlarda Çatışma Yönetimi

Web: akademik.izu.edu.tr/~aytac-acikalin

Besra TAŞ, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Duisburg - Essen Universitesi

Araştırma Alanları: Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Pedagoji, Boşanma ve Cocuk, Eğitim Psikoloji

Web: akademik.izu.edu.tr/~besra-tas

Bilal YILDIRIM, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Fırat Üniversitesi

Araştırma Alanları: Eğitim Yönetimi ve Denetimi , Liderlik, Eğitim Politikası , İletişim , Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi , Öğretim Yöntemleri , Bilimsel Aştırma Yöntemleri, Stres Kaynakları ve Başetme Stratejileri

Web: akademik.izu.edu.tr/~bilal-yildirim

Demet ZAFER GÜNEŞ, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Araştırma Alanları: Eğitim Yönetimi ve Denetimi

Web: akademik.izu.edu.tr/~demet-gunes

Ertuğrul ORAL, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Tarih Eğitimi , İnsan Hakları ve Demokrasi

Web: akademik.izu.edu.tr/~ertugrul-oral

Fatma YAŞAR EKİCİ, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Rehberlik Psikolojik Danışmanlık , Aile/Çift ve Evlilik Terapisi, EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) Psikoterapi Tekniği, Yetişkin Eğitimi , Özel Öğrenme Güçlüğü , Bireysel Terapi , Aile İçi İletişim , Çocuk Psikoterapisi , Okul Öncesi Eğitimi, Okul Öncesinde Aile Eğitimi ve Aile Katılım Çalışmaları, Çocuklarda Sosyal Beceriler, Çocuklarda Problem Davranışlar, Çocuk Ruh Sağlığı, Aile ve Evlilik Danışmanlığı Kuram ve Teknikleri

Web: akademik.izu.edu.tr/~fatma-ekici

Kamil Arif KIRKIÇ, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Program Geliştirme, Program Değerlendirme, Okul Yönetimi, Test Geliştirme, Öğretmen Eğitimi, Ölçme-Değerlendirme, Yenilikçi Öğrenme-Öğretme Yöntemleri, Tam Öğrenme

Web: akademik.izu.edu.tr/~kamil-kirkic

Mustafa Yüksel ERDOĞDU, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Yaratıcılık , Çocuk Suçluluğu , Test Geliştirme , Eğitim Psikolojisi , Ölçme ve değerlendirme

Web: akademik.izu.edu.tr/~yuksel-erdogdu

Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Alanları: Eğitim Yönetimi, Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar, Örgütsel Davranış

Web: akademik.izu.edu.tr/~bilge-kara

Turgay ŞİRİN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Sakarya Üniversitesi

Araştırma Alanları: Din Psikolojisi , Yönetici Koçluğu , Bilişsel Davranışçı Psikoterapi , Manevi Danışmanlık - Dini Danışma ve Rehberlik , Test Geliştirme , Değerler Eğitimi , Endüstriyel Psikoloji , Liderlik ve Yönetim Tarzları , Hipnoz ve Hipnoterapi

Web: akademik.izu.edu.tr/~turgay-sirin

Halil EKŞİ, Prof. Dr. *

Doktora: Uludağ Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~halil-eksi

Mehmet Engin DENİZ, Prof. Dr. *

Doktora: Selçuk Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~engin-deniz

Ali ERYILMAZ, Doç. Dr. *

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~ali-eryilmaz

Müge YÜKSEL, Doç. Dr. *

Doktora: Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~muge-yuksel

Durmuş ÜMMET, Yrd.Doç.Dr. *

Doktora: Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile Danışmanlığı, Eğitim Bilimleri

Web: akademik.izu.edu.tr/~durmus-ummet

Esra TÖRE, Dr. **

Araştırma Alanları: Örgütsel Davranış, Yönetim ve Organizasyon, Eğitim Yonetimi

Web: akademik.izu.edu.tr/~esra-tore

Nedim HAVLE, Dr. **

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~nedim-havle

İbrahim TAŞ, Yrd.Doç.Dr. ***

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~ibrahim-tas

Arzu ARSLAN BUYRUK, Arş. Gör.

Lisans: Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Araştırma-Sorgulama, Modelleme, Bilimsel Süreç Becerileri, Öğretmen eğitimi

Web: akademik.izu.edu.tr/~arzu-arslan

Beyza KIRCA, Arş. Gör.

Lisans: Boğaziçi Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~beyza-kirca

Zehranur AKBULUT, Arş. Gör.

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~zehranur-akbulut

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"