Necmettin ÖZMEN, Yrd.Doç.Dr., Bölüm Başkanı

Doktora İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Yeni Türk Edebiyatı , Çocuk Edebiyatı

Web: akademik.izu.edu.tr/~necmettin-ozmen

AHMET SAÇKESEN, Yrd.Doç.Dr.

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~ahmet-sackesen

Nil Didem ŞİMŞEK, Yrd.Doç.Dr.

Araştırma Alanları: Türkçe Öğretmenliği , Metindilbilim , Türkçe Eğitimi, Yabancılara Türkçe Öğretimi, Ana dili eğitimi, beceri alanları, ana dili edinimi, çocuklarda genç konuşma, dil ve konuşma bozuklukları

Web: akademik.izu.edu.tr/~nildidem-simsek

Özlem GÜNEŞ, Yrd.Doç.Dr.

Doktora İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Türk - İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları , Divan Edebiyatı, Halk Edebiyatı, Metin Minyatür İlişkisi

Web: akademik.izu.edu.tr/~ozlem-gunes

Nurbanu ŞAHİN HATİPOĞLU, Arş. Gör.

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~nurbanu-sahin

Akram NEJABATI, Okt.

Doktora Ege Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~akram-nejabati

Necmettin AKAY, Okt.

Doktora İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Klasik Türk Edebiyatı, Osmanlı Türkçesi, Nazım Şekilleri ve Aruz

Web: akademik.izu.edu.tr/~necmettin-akay

Hasan Basri GÜNDÜZ, Prof. Dr. *

Doktora Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~basri-gunduz

Bayram BAŞ, Doç. Dr. *

Doktora Bursa Orhangazi Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~bayram-bas

Turgay ANAR, Yrd.Doç.Dr. *

Doktora İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~turgay-anar

Harun YÖNDEM, Öğr. Gör. **

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~harun-yondem

* 2547 Sayılı Kanunun 40/a maddesi uyarınca görevlendirilmiştir.

** 2547 Sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca görevlendirilmiştir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"