İbrahim YILGÖR, Prof. Dr., Bölüm Başkanı

Doktora: Atatürk Üniversitesi

Araştırma Alanları: Çevirmenlik , İngiliz Edebiyatı

Web: akademik.izu.edu.tr/~ibrahim-yilgor

Abdül Kasım VARLI, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Sosyal Bilimler Enstitüsü

Araştırma Alanları: Gramer, 4 beceri, ölçme değerlendirme, telaffuz, tercüme , Uygulamalı Dilbilim, Araştırma Metodları, İkinci Dil Edinimi, Testing, Sosyal Dilbilim, Sesletim, Ölçme Değerlendirme

Web: akademik.izu.edu.tr/~kasim-varli

Emrah GÖRGÜLÜ, Yrd.Doç.Dr., Bölüm Başkanı

Doktora: Simon Fraser Üniversitesi

Araştırma Alanları: Sözdizim, Anlambilim, Uygulamalı Dilbilim

Web: akademik.izu.edu.tr/~emrah-gorgulu

Hidayet SARANDİ, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Alanları: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı, Yabancı Dil Eğitimi, İngilizce

Web: akademik.izu.edu.tr/~hidayet-sarandi

Metin BOŞNAK, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Alanları: Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Kadın Çalışmaları, Feminist Teori, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, Sinema ve Edebiyat İlişkileri, Edebiyat Teori ve Eleştirisi

Web: akademik.izu.edu.tr/~metin-bosnak

Özlem ZABİTGİL GÜLSEREN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Penn State University

Araştırma Alanları: Uygulamalı Dilbilim, Dil, Okuryazarlık ve Yetişkin Eğitimi , Edebiyat Aracılığıyla İngilizce Dil Öğretimi , Dil, Benlik ve Kimlik İlişkisi , Çoklu Zeka Teoremi ve Eğitim

Web: akademik.izu.edu.tr/~ozlem-gulseren

Linda İrinja HYÖKKİ, Öğr. Gör.

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~linda-hyokki

Seda YAMAN, Öğr. Gör. **

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~seda-yaman

Merve Nur ÖZET, Arş. Gör.

Lisans: Boğaziçi Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~merve-demir

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"