Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Yrd.Doç.Dr., Bölüm Başkanı

Doktora Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: İlk Okuma Yazma Öğretimi, Projeye Dayalı Öğrenme Yöntemi, Bitişik Eğik Yazı Becerisi, Sınıf Öğretmenliği

Web: akademik.izu.edu.tr/~hatice-kadiogluates

Esra TÜRK, Yrd.Doç.Dr.

Doktora Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Rehberlik, Çocuk Gelişimi, Din Eğitimi, Eğitim Psikolojisi

Web: akademik.izu.edu.tr/~esra-turk

Mustafa Yüksel ERDOĞDU, Yrd.Doç.Dr.

Doktora Ankara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Yaratıcılık , Çocuk Suçluluğu , Test Geliştirme , Eğitim Psikolojisi , Ölçme ve değerlendirme

Web: akademik.izu.edu.tr/~yuksel-erdogdu

Nüket AFAT, Yrd.Doç.Dr.

Doktora İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~nuket-afat

Elif AKTAŞ, Arş. Gör.

Doktora Yıldız Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları: matematik, cebir ve sayılar teorisi, bulanık cebir

Web: akademik.izu.edu.tr/~e-aktas

* 2547 Sayılı Kanunun 40/a maddesi uyarınca görevlendirilmiştir.

** 2547 Sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca görevlendirilmiştir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"