İbrahim GÜNEY, Prof. Dr., Dekan

Doktora: Uludağ Üniversitesi

Araştırma Alanları: İstatistiksel Analiz, Çok Değişkenli İstatistik, Stokastik Büyüme Modelleri

Web: akademik.izu.edu.tr/~ibrahim-guney

Adnan KULAKSIZOĞLU, Prof. Dr.

Doktora: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Eğitim Psikolojisi/ Pedagoji

Web: akademik.izu.edu.tr/~adnan-kulaksizoglu

Aytaç AÇIKALIN, Prof. Dr.

Doktora: Atatürk Üniversitesi

Araştırma Alanları: Kurumlarda İnsan Kaynağının Geliştirilmesi, Liderlik- Liderlik Yaklaşımları, Kurumlarda Çatışma Yönetimi

Web: akademik.izu.edu.tr/~aytac-acikalin

Hulusi KILIÇ, Prof. Dr.

Doktora: Uludağ Üniversitesi

Araştırma Alanları: Arap Dili ve Belagatı

Web: akademik.izu.edu.tr/~hulusi-kilic

İbrahim YILGÖR, Prof. Dr.

Doktora: Atatürk Üniversitesi

Araştırma Alanları: Çevirmenlik , İngiliz Edebiyatı

Web: akademik.izu.edu.tr/~ibrahim-yilgor

Mümin YAMANKARADENİZ, Prof. Dr.

Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Web: akademik.izu.edu.tr/~mumin-yamankaradeniz

Abdül Kasım VARLI, Yrd.Doç.Dr., Dekan Yrd.

Doktora: Sosyal Bilimler Enstitüsü

Araştırma Alanları: Gramer, 4 beceri, ölçme değerlendirme, telaffuz, tercüme , Uygulamalı Dilbilim, Araştırma Metodları, İkinci Dil Edinimi, Testing, Sosyal Dilbilim, Sesletim, Ölçme Değerlendirme

Web: akademik.izu.edu.tr/~kasim-varli

Ahmet SAÇKESEN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Ege Üniversitesi

Araştırma Alanları: Türk Dili , Türk Edebiyatı

Web: akademik.izu.edu.tr/~ahmet-sackesen

Ali GURBETOĞLU, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Eğitim Programları, Türk Eğitim Tarihi, Çocukluk Tarihi, Öğretmen Yetiştirme

Web: akademik.izu.edu.tr/~ali-gurbetoglu

Besra TAŞ, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Duisburg - Essen Universitesi

Araştırma Alanları: Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Pedagoji, Boşanma ve Cocuk, Eğitim Psikoloji

Web: akademik.izu.edu.tr/~besra-tas

Bilal YILDIRIM, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Fırat Üniversitesi

Araştırma Alanları: Eğitim Yönetimi ve Denetimi , Liderlik, Eğitim Politikası , İletişim , Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi , Öğretim Yöntemleri , Bilimsel Aştırma Yöntemleri, Stres Kaynakları ve Başetme Stratejileri

Web: akademik.izu.edu.tr/~bilal-yildirim

Demet ZAFER GÜNEŞ, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Araştırma Alanları: Eğitim Yönetimi ve Denetimi

Web: akademik.izu.edu.tr/~demet-gunes

Elif Esra ARIKAN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları: Problem çözme, problem kurma, metafor üretme, düşünme becerileri

Web: akademik.izu.edu.tr/~elif-arikan

Emrah GÖRGÜLÜ, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Simon Fraser Üniversitesi

Araştırma Alanları: Sözdizim, Anlambilim, Uygulamalı Dilbilim

Web: akademik.izu.edu.tr/~emrah-gorgulu

Ertuğrul ORAL, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Tarih Eğitimi

Web: akademik.izu.edu.tr/~ertugrul-oral

Esra TÜRK, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Rehberlik, Çocuk Gelişimi, Din Eğitimi, Eğitim Psikolojisi

Web: akademik.izu.edu.tr/~esra-turk

Fatma YAŞAR EKİCİ, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Rehberlik Psikolojik Danışmanlık , Aile/Çift ve Evlilik Terapisi, EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) Psikoterapi Tekniği, Yetişkin Eğitimi , Özel Öğrenme Güçlüğü , Bireysel Terapi , Aile İçi İletişim , Çocuk Psikoterapisi , Okul Öncesi Eğitimi, Okul Öncesinde Aile Eğitimi ve Aile Katılım Çalışmaları, Çocuklarda Sosyal Beceriler, Çocuklarda Problem Davranışlar, Çocuk Ruh Sağlığı, Aile ve Evlilik Danışmanlığı Kuram ve Teknikleri

Web: akademik.izu.edu.tr/~fatma-ekici

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: İlk Okuma Yazma Öğretimi, Projeye Dayalı Öğrenme Yöntemi, Bitişik Eğik Yazı Becerisi, Sınıf Öğretmenliği

Web: akademik.izu.edu.tr/~hatice-kadiogluates

Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Öğretmen- Öğrenci İletişimi , Çocuk- Ebeveyn İletişimi , ilkokuma yazma öğretimi, sınıf öğretmenliği, türkçe öğretimi, materyal tasarımı, eğitim

Web: akademik.izu.edu.tr/~hatice-bayraktar

Hidayet SARANDİ, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Alanları: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı, Yabancı Dil Eğitimi, İngilizce

Web: akademik.izu.edu.tr/~hidayet-sarandi

Jumana RAJAB BASHA, Yrd.Doç.Dr.

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~jumana-basha

Kamil Arif KIRKIÇ, Yrd.Doç.Dr., Dekan Yrd.

Doktora: Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Program Geliştirme, Program Değerlendirme, Okul Yönetimi, Test Geliştirme, Öğretmen Eğitimi, Ölçme-Değerlendirme, Yenilikçi Öğrenme-Öğretme Yöntemleri, Tam Öğrenme

Web: akademik.izu.edu.tr/~kamil-kirkic

Latife KABAKLI ÇİMEN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Sakarya Üniversitesi

Araştırma Alanları: Aile Sosyolojisi, Eğitim Sosyolojisi , Kültür , Kadın , Çocuk , Kültürel Antropoloji , Sağlık Sosyolojisi

Web: akademik.izu.edu.tr/~latife-cimen

Metin BOŞNAK, Yrd.Doç.Dr.

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~metin-bosnak

Mustafa ÖZGENEL, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Araştırma Alanları: Okul Yönetimi, Araştırma Yöntemleri, Ölçek Geliştirme, Liderlik

Web: akademik.izu.edu.tr/~mustafa-ozgenel

Mustafa Yüksel ERDOĞDU, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Yaratıcılık , Çocuk Suçluluğu , Test Geliştirme , Eğitim Psikolojisi , Ölçme ve değerlendirme

Web: akademik.izu.edu.tr/~yuksel-erdogdu

Necmettin ÖZMEN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Yeni Türk Edebiyatı , Çocuk Edebiyatı

Web: akademik.izu.edu.tr/~necmettin-ozmen

Nil Didem ŞİMŞEK, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Türkçe Öğretmenliği , Metindilbilim , Türkçe Eğitimi, Yabancılara Türkçe Öğretimi, Ana dili eğitimi, beceri alanları, ana dili edinimi, çocuklarda genç konuşma, dil ve konuşma bozuklukları

Web: akademik.izu.edu.tr/~nildidem-simsek

Nüket AFAT, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Üstün Zekalı ve Yeteneklilerin Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik, Aile Eğitimi.

Web: akademik.izu.edu.tr/~nuket-afat

Osman YILMAZ, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Araştırma Alanları: İslami İlimler, Arap Dİli

Web: akademik.izu.edu.tr/~osman-yilmaz

Özlem ZABİTGİL GÜLSEREN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Penn State University

Araştırma Alanları: Uygulamalı Dilbilim, Dil, Okuryazarlık ve Yetişkin Eğitimi , Edebiyat Aracılığıyla İngilizce Dil Öğretimi , Dil, Benlik ve Kimlik İlişkisi , Çoklu Zeka Teoremi ve Eğitim

Web: akademik.izu.edu.tr/~ozlem-gulseren

Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Alanları: Eğitim Yönetimi, Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar, Örgütsel Davranış

Web: akademik.izu.edu.tr/~bilge-kara

Turgay ŞİRİN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Sakarya Üniversitesi

Araştırma Alanları: Din Psikolojisi , Yönetici Koçluğu , Bilişsel Davranışçı Psikoterapi , Manevi Danışmanlık - Dini Danışma ve Rehberlik , Test Geliştirme , Değerler Eğitimi , Endüstriyel Psikoloji , Liderlik ve Yönetim Tarzları , Kişilik Eğitimi , Hipnoz ve Hipnoterapi

Web: akademik.izu.edu.tr/~turgay-sirin

Linda İrinja HYÖKKİ, Öğr. Gör.

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~linda-hyokki

Mohammad YOUSEF ZADEH, Öğr. Gör.

Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları: Genel Fizik,, Eğitici Araç Gereç Tasarımı

Web: akademik.izu.edu.tr/~mohammad-zadeh

Musa BARDAK , Öğr. Gör.

Yüksek Lisans: Fırat Üniversitesi

Araştırma Alanları: Erken Çocukluk Eğitiminde Oyun ve Müzik, Sosyal Duygusal Gelişim, Çocukluk Tarihi, Eğitim Tarihi,

Web: akademik.izu.edu.tr/~musa-bardak

Sebahat Tuba BOYNUEĞRİ, Öğr. Gör.

Yüksek Lisans: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Araştırma Alanları: Düşünme Becerileri, Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme, Anne-baba katılımı ve Eğitimi, Drama, Oyun, Çocuk Testleri, Çocuk Resimlerinin Analizi, Oyun Terapisi

Web: akademik.izu.edu.tr/~tuba-boynuegri

Halil EKŞİ, Prof. Dr. *

Doktora: Uludağ Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~halil-eksi

Mustafa Sami TOPÇU, Prof. Dr. *

Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~mustafa-topcu

Ali ERYILMAZ, Doç. Dr. *

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~ali-eryilmaz

Bayram BAŞ, Doç. Dr. *

Doktora: Bursa Orhangazi Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~bayram-bas

Hakan AKÇAY, Doç. Dr. *

Lisans: Bursa Orhangazi Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~hakan-akcay

Hanife Banu ATAMAN YANCI, Doç. Dr. *

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~hanife-yanci

Müge YÜKSEL, Doç. Dr. *

Doktora: Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~muge-yuksel

Turgay ANAR, Doç. Dr. *

Doktora: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~turgay-anar

Durmuş ÜMMET, Yrd.Doç.Dr. *

Doktora: Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile Danışmanlığı, Eğitim Bilimleri

Web: akademik.izu.edu.tr/~durmus-ummet

Özcan KARAASLAN, Yrd.Doç.Dr. *

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~ozcan-karaaslan

Nihat TOPAÇ, Öğr. Gör. *

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~nihat-topac

Duygu ÜN, Öğr. Gör. **

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~duygu-un

Gökhan ATEŞ, Öğr. Gör. **

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~gokhan-ates

Seda YAMAN, Öğr. Gör. **

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~seda-yaman

Esra TÖRE, Dr. **

Araştırma Alanları: Örgütsel Davranış, Yönetim ve Organizasyon

Web: akademik.izu.edu.tr/~esra-tore

Savaş Şafak BARKÇİN, Dr. **

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~savas-barkcin

Nedim HAVLE, Uzman (Akademik) **

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~nedim-havle

İbrahim TAŞ, Yrd.Doç.Dr. ***

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~ibrahim-tas

Arzu ARSLAN BUYRUK, Arş. Gör.

Lisans: Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Araştırma-Sorgulama, Modelleme, Bilimsel Süreç Becerileri, Öğretmen eğitimi

Web: akademik.izu.edu.tr/~arzu-arslan

Ayşe IŞIK, Arş. Gör.

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~ayse-isik

Beyza KIRCA, Arş. Gör.

Lisans: Boğaziçi Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~beyza-kirca

Elif AKTAŞ, Arş. Gör.

Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları: matematik, cebir ve sayılar teorisi, bulanık cebir

Web: akademik.izu.edu.tr/~e-aktas

Kadriye YILDIZ, Arş. Gör.

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~kadriye-yildiz

Merve Nur ÖZET, Arş. Gör.

Lisans: Boğaziçi Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~merve-demir

Nurbanu ŞAHİN HATİPOĞLU, Arş. Gör.

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~nurbanu-sahin

Sema BALCI, Arş. Gör.

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~sema-balci

Zehranur AKBULUT, Arş. Gör.

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~zehranur-akbulut

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"