Dergi Makalelerini Raporlama Standartları


 

Raporlama standartları, ampirik araştırmaların raporlanmasında rutin bilginin anlaşılabilirliğini sağlar. 

Tek bir raporlama standardının olması, bilim dalları arasındaki bireysel araştırmaların tam olarak anlaşılabilmesini ve meta-analiz yöntemlerini kolaylaştırır. 

Raporlama standartları, sadece çalışmanın konusunu veya çalışmanın kendisini bir araç olarak kullanmak yerine, raporlaştırılan çalışmanın uygulamasını baz alır. 

 

PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"