Çift Anadal Programı


Üniversitemiz lisans programlarının 2016-2017 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı çift anadal kontenjanları, başvuru ve değerlendirme takvimi ile kabul şartları aşağıya çıkarılmıştır. Çift Anadal Programlarına başvuru yapmak isteyen öğrencilerimizin en geç 27 Ocak 2017 Cuma günü Saat:17.00'a kadar Üniversitemiz Kampüs Bilgi Sistemi üzerinden online başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÇİFT ANADAL KONTENJANLARI
FAKÜLTE / PROGRAM Puan Türü 2015-ÖSYS Kont. 4. YY. ÇAP Kont. ÇAP Programına Başvurabilecek Programlar
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 100 20 Okul Öncesi Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Üstün Zekalılar Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği TS-2 40 8 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Okulöncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 40 8 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Türkçe Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği DİL-1 40 8 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk TM-3 120 3 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
İşletme (İngilizce)
İktisat (İngilizce)
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Türkçe)
İslami İlimler (%30 Arapça)
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Psikoloji (Türkçe) TM-3 60 12 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Sosyal Hizmet
Endüstri Mühendisliği ( % 30 İngilizce)
İşletme ( İngilizce)
İktisat (İngilizce)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık     ( % 30 İngilizce)
Psikoloji (İngilizce) TM-3 40 8 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Sosyal Hizmet
Endüstri Mühendisliği ( % 30 İngilizce)
İşletme ( İngilizce)
İktisat (İngilizce)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık     ( % 30 İngilizce)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) TM-3 50 10 Psikoloji (Türkçe)
Psikoloji (% 30 İngilizce)
Hukuk
İşletme ( İngilizce)
İşletme ( % 30 İngilizce)
İktisat (İngilizce)
İktisat ( %30 İngilizce)
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Sosyoloji (%30 İngilizce) TM-3 52 10 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Sosyal Hizmet
Hukuk
Endüstri Mühendisliği ( % 30 İngilizce)
İşletme ( İngilizce)
İşletme ( % 30 İngilizce)
İktisat (İngilizce)
İktisat ( %30 İngilizce)
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Psikoloji (Türkçe)
Psikoloji (%30 İngilizce)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık     ( % 30 İngilizce)
Tarih TS-2 30 6 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Hukuk
Psikoloji (Türkçe)
Sosyal Hizmet
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
İslami İlimler (%30 Arapça) YGS-4 60 12 Hukuk
İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İşletme (% 30 İngilizce) TM-1 40 8 Tüm Lisans Programları
İktisat (% 30 İngilizce) TM-1 40 8 Tüm Lisans Programları
Uluslararası Ticaret ve Finansman  TM-1 50 10 Tüm Lisans Programları
İslam Ekonomisi ve Finans  TM-3 40 6 Tüm Lisans Programları
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği MF-4 40 2 İşletme / Gıda Mühendisliği (Türkçe)
Gıda Mühendisliği (Türkçe) MF-4 40 2 İşletme
Mimarlık MF-4 60 2 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı TM-1 60 2 Mimarlık
Endüstri Mühendisliği MF-4 40 2 İşletme
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Sosyal Hizmet TM-3 80 4 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
İşletme (İngilizce)
İktisat (İngilizce)
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%30 İngilizce)
Psikoloji ( Türkçe)
Psikoloji (% 30 İngilizce)
Sağlık Yönetimi MF-3 30 4 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Sosyal Hizmet
Sosyal Hizmet (% 30 İngilizce)
Endüstri Mühendisliği (% 30 İngilizce)
İşletme (İngilizce)
İktisat (İngilizce)
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)
Psikoloji ( Türkçe)
Psikoloji (% 30 İngilizce)
Beslenme ve Diyetetik MF-3 50 6 Gıda Mühendisliği
Gıda Mühendisliği (% 30 İngilizce)
Hemşirelik
BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ
Başvuru Tarihi Değerlendirme Tarihi Sonuç İlan Kesin Kayıt Tarihi
Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş Tarihi Başlangıç Bitiş
23.01.2017 27.01.2017 30.01.2017 31.01.2017 01.02.2017 02.02.2017 03.02.2017

Çift Anadal Programına Başvuru ve Kabul Şartları

(1) Öğrencilerin çift anadal programına kabulü, o programın yürütüldüğü ilgili bölümün önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır.

(2) Aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda çift anadal ile yandal programına kayıt yapılabilir.

(3) Çift anadal programındaki öğrenci, anadal programında kurum içi geçiş hükümlerine uygun şartları sağladığında çift anadal programına yatay geçiş yapabilir.

(4) Öğrencinin çift anadal programında alması gereken dersler ve kredileri Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Yükseköğretim Alan Yeterlilikleri dikkate alınarak ilgili bölümlerin ve fakülte kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile belirlenir. İlgili çift anadal lisans programının, öğrencinin programın sonunda asgari olarak kazanması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklere göre tanımlanmış öğrenim kazanımlarına sahip olmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekir.

(5)  Öğrenci çift anadal programına, anadal programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın başında başvurabilir.

(6) Başvuru anında anadal programındaki genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 olan ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunan öğrenciler çift anadal programına başvurabilirler.

(7) Anadal programındaki genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 olan ancak anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.

(8) Çift anadal programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.

(9) Çift anadal programı başvuruları akademik takvimde ilan edilen tarihlerde Kampüs Bilgi Sisteminden online olarak yapılır.

(10) Çift Anadal Programı’na kabul işlemi, başvuranlar arasından en yüksek ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) sıralamasına göre o programın yürütüldüğü ilgili bölümün önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile yapılır. Ağırlıklı genel not ortalaması eşit olan öğrencilerden ÖSYS puanı daha yüksek olana öncelik verilir.

(11) Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.50 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 4.00 üzerinden 2.50’ye kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 4.00 üzerinden 2.50’nin altına düşen öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir.

(12) Çift anadal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği anadal programından mezun olması halinde verilebilir.

(13) Çift anadal programında öğrenim gören öğrencinin anadal programında almış olduğu ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler, not çizelgesinde gösterilir.

(14) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak çift anadal programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 Sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin c fıkrasında belirtilen azami süredir.

(15) Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir. 

(16) Çift anadal programından çıkarılan öğrencilerin çift anadal programında almış oldukları derslerin ne şekilde değerlendirileceği, ilgili fakülte kurulları tarafından belirlenir. Öğrencinin anadal programında kabul edilmeyen çift anadal programında başarılı olduğu dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.

(17) Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için anadal programında alınan ve eşdeğer sayılan dersler ile çift anadal programında alınan ve başarılan derslerin AKTS toplamı 240 olmalıdır. Bu nedenle, öğrencinin anadal programında almış ve eşdeğerliliği kabul edilmiş dersleri haricinde, çift anadal programının öğretim planındaki tüm dersleri alıp başarması gerekir.

PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"