Çift Anadal Programı


Üniversitemizde 2016 - 2017 Eğitim öğretim yılı güz yarıyılında “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak çift anadal yapmak isteyen öğrencilerde aranacak nitelikler, başvuru ve değerlendirme takvimi, başvuru için gerekli belgeler, kontenjanlar ve diğer hususlar aşağıya çıkarılmıştır. Çift Anadal Programlarına başvuru yapmak isteyen öğrencilerimizin en geç 25 Eylül 2016 Pazar günü Saat:17.00'a kadar Üniversitemiz Kampüs Bilgi Sistemi üzerinden online başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

ÇİFT ANADAL PROGRAMI KONTENJANLARI
Bölüm / Program 3. YY ÇAP Kont. 5. YY ÇAP
Kont.
Çift Anadal Porgramına
Başvurabilecek Anadal Programları
Okul Öncesi Öğretmenliği 10 5 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - Türkçe Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği 5 5 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 15 15 Okul Öncesi Öğretmenliği - Türkçe Öğretmenliği - İngilizce Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği 10   Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - Okul Öncesi Öğretmenliği
Üstün Zekalılar Öğretmenliği 4   Okul Öncesi Öğretmenliği -Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık- Türkçe Öğretmenliği 
Bilgisayar Mühendisliği 2   İşletme  - Gıda Mühendisliği
Gıda Mühendisliği 2   İşletme 
Mimarlık 2   İşletme 
Endüstri Mühendisliği 2   İşletme 
İşletme (İngilizce) 4 4 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler – Psikoloji - İslami İlimler (%30 Arapça) - Sosyal Hizmet - Sosyoloji (%30 İngilizce) - Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) – Hemşirelik - Bilgisayar Mühendisliği - Gıda Mühendisliği – Mimarlık – İngilizce Öğretmenliği - Yazılım Mühendisliği (%30 İngilizce) - Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce) - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı - Sağlık Yönetimi
İşletme (%30 İngilizce) 6   Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler – Psikoloji - İslami İlimler (%30 Arapça) - Sosyal Hizmet - Sosyoloji (%30 İngilizce) - Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) – Hemşirelik - Bilgisayar Mühendisliği - Gıda Mühendisliği – Mimarlık – İngilizce Öğretmenliği - Yazılım Mühendisliği (%30 İngilizce) - Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce) - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı - Sağlık Yönetimi
İslam Ekonomisi ve Finansı 6   Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler – Psikoloji - İslami İlimler (%30 Arapça) - Sosyal Hizmet - Sosyoloji (%30 İngilizce) - Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) – Hemşirelik - Bilgisayar Mühendisliği - Gıda Mühendisliği – Mimarlık – İngilizce Öğretmenliği - Yazılım Mühendisliği (%30 İngilizce) - Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce) - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı - Sağlık Yönetimi
Uluslararası Ticaret ve Finansman 4 4 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler – Psikoloji - İslami İlimler (%30 Arapça) - Sosyal Hizmet - Sosyoloji (%30 İngilizce) - Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) – Hemşirelik - Bilgisayar Mühendisliği - Gıda Mühendisliği – Mimarlık – İngilizce Öğretmenliği - Yazılım Mühendisliği (%30 İngilizce) - Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce) - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı - Sağlık Yönetimi
Psikoloji (Türkçe) 4 4 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler – Sosyal Hizmet - Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) –İşletme (İngilizce) - İşletme (%30 İngilizce)-İktisat (İngilizce)-İktisat (%30 İngilizce)-Uluslararası Ticaret ve Finansman -Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık -Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%30 İngilizce)
Psikoloji (İngilizce) 2   Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler – Sosyal Hizmet - Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) –İşletme (İngilizce) - İşletme (%30 İngilizce)-İktisat (İngilizce)-İktisat (%30 İngilizce)-Uluslararası Ticaret ve Finansman -Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık -Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%30 İngilizce)
Tarih 2   Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler – Sosyal Hizmet - Hukuk -Psikoloji (Türkçe)
Sosyoloji (%30 ingilizce) 4   Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler – Sosyal Hizmet - Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) –İşletme (İngilizce) - İşletme (%30 İngilizce)-İktisat (İngilizce)-İktisat (%30 İngilizce)-Uluslararası Ticaret ve Finansman -Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe)-Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%30 İngilizce) - Hukuk - Psikoloji (Türkçe) - Psikoloji (%30 İngilizce)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 8 8 İşletme (İngilizce) - İşletme (%30 İngilizce)-İktisat (İngilizce)-İktisat (%30 İngilizce)-Uluslararası Ticaret ve Finansman -Hukuk - Psikoloji (Türkçe) - Psikoloji (%30 İngilizce) 
Sosyal Hizmet (Türkçe) 4 4 İşletme (İngilizce) –İşletme (%30 İngilizce)- İktisat (İngilizce)-İktisat (%30 İngilizce)  - Psikoloji( Türkçe) - Psikoloji( %30 ingilizce)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler - Uluslararası Ticaret ve Finansman -Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) -Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%30 İngilizce)
Sağlık Yönetimi 4 4 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler – Sosyal Hizmet - Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) –İşletme (İngilizce) - İşletme (%30 İngilizce)-İktisat (İngilizce)-İktisat (%30 İngilizce)-Uluslararası Ticaret ve Finansman  - Psikoloji (Türkçe) - Psikoloji (%30 İngilizce) - Sosyal Hizmet (Türkçe)  -Sosyal Hizmet (%30 İngilizce) - Beslenme ve Diyetetik-Hemşirelik
Beslenme ve Diyetetik 3   Hemşirelik - Gıda Mühendisliği (Türkçe) - Gıda Mühendisliği (%30 İngilizce)
BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ
Başvuru Tarihi Değerlendirme Tarihi Sonuç İlan Kesin Kayıt Tarihi
Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş Tarihi Başlangıç Bitiş
21.09.2015 25.09.2015 26.09.2016 27.09.2016 28.09.2016 29.09.2016 30.09.2016

 

Çift Anadal Programına Başvuru ve Kabul Şartları

(1) Üniversitemiz lisans programları arasında ilgili bölümlerin ve fakülte kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile çift anadal programı açılabilir.

(2) Öğrencilerin çift anadal programına kabulü, o programın yürütüldüğü ilgili bölümün önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır.

(3) Aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda çift anadal ile yandal programına kayıt yapılabilir.

(4) Çift anadal programındaki öğrenci, anadal programında kurum içi geçiş hükümlerine uygun şartları sağladığında çift anadal programına yatay geçiş yapabilir.

(5) Öğrencinin çift anadal programında alması gereken dersler ve kredileri Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Yükseköğretim Alan Yeterlilikleri dikkate alınarak ilgili bölümlerin ve fakülte kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile belirlenir. İlgili çift anadal lisans programının, öğrencinin programın sonunda asgari olarak kazanması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklere göre tanımlanmış öğrenim kazanımlarına sahip olmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekir.

(6)  Öğrenci çift anadal programına, anadal programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın başında başvurabilir.

(7) Başvuru anında anadal programındaki genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 olan ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunan öğrenciler çift anadal programına başvurabilirler. Ayrıca Üniversite yetkili kurulları aşağıdaki şartlar uyarınca kontenjan belirleyebilir ve öğrenciler de bu şartlar kapsamında başvuru yapabilir:

a) Çift anadal yapacak öğrencilerin kontenjanı, anadal programındaki genel not ortalaması en az 4.00 üzerinden en az 3.00 olmak şartıyla, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması %20 oranından az olmamak üzere üniversite senatolarınca belirlenir.

b) Anadal programındaki genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 olan ancak anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.

(8) Çift anadal programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.

(9) Çift anadal programı başvuruları akademik takvimde ilan edilen tarihlerde Kampüs Bilgi Sisteminden online olarak yapılır.

(10) Çift Anadal Programı’na kabul işlemi, başvuranlar arasından en yüksek ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) sıralamasına göre o programın yürütüldüğü ilgili bölümün önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile yapılır.

(11) Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.50 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 4.00 üzerinden 2.50’ye kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 4.00 üzerinden 2.50’nin altına düşen öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir.

(12) Çift anadal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği anadal programından mezun olması halinde verilebilir.

(13) Çift anadal programında öğrenim gören öğrencinin anadal programında almış olduğu ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler, not çizelgesinde gösterilir.

(14) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak çift anadal programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 Sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin c fıkrasında belirtilen azami süredir.

(15) Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir. 

(16) Çift anadal programından çıkarılan öğrencilerin çift anadal programında almış oldukları derslerin ne şekilde değerlendirileceği, senato tarafından belirlenir. Öğrencinin anadal programında kabul edilmeyen çift anadal programında başarılı olduğu dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.

(17) Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için anadal programında alınan ve eşdeğer sayılan dersler ile çift anadal programında alınan ve başarılan derslerin AKTS toplamı 240 olmalıdır. Bu nedenle, öğrencinin anadal programında almış ve eşdeğerliliği kabul edilmiş dersleri haricinde, çift anadal programının öğretim planındaki tüm dersleri alıp başarması gerekir.

PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"