Bulguların Görüntülenmesi


 

Yayım Kılavuzu’nun son baskısından bu yana, grafikler, şemalar, haritalar, çizimler ve fotoğraflar gibi deney ve araştırma tablolarının gösteriminde kullanılan yöntemler, teknolojik gelişmelerden inanılmaz ölçüde etkilendi. Artık her tür temel verilerin görüntülenme işlemleri –kelime işleme programları, tablolama programları, istatistik paketleri- son derece özelleştirilmiş programlar kullanılarak dijital veriler yaratmaktan geçmektedir. Bu değişiklikler, yazarların bulguları etkin bir biçimde gösterme konusunda esnekliğini artırmıştır. 

 

 

 

PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"