Mehmet Akif Ersoy Sanat, Tarih, Edebiyat ve Medeniyet Araştırma ve Uygulama Merkezi


Üniversitemiz bünyesinde kurulmuş olan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Sanat, Tarih, Edebiyat ve Medeniyet Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin amacı istiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, eserleri, edebi ve siyasi kişiliği ile ilgili çalışmalar yapmak, yaptırmak, yapılan çalışmalarla ilgili yayınlar yapmak ve Türk kültür, düşünce ve sanat hayatına bu çerçevede katkıda bulunmaktadır. 

Merkez'in faaliyet alanlarını şu şekilde sıralamak mümkündür: Mehmet Akif Ersoy'un eserlerini yayımlamak, bu konuda yapılan çalışmaları desteklemek, Mehmet Akif Ersoy'un daha iyi tanıtılması çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında bilimsel çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları araştırmacıların hizmetine sunmak, faaliyet alanıyla ilgili süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak, seminer sempozyum, konferans ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"