Davetli Konuşmacılar


Prof. Dr. Mehmet BULUT
Rektör, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
 
Dr. Zamir IQBAL
Direktör, Dünya Bankası Küresel İslami Finans Geliştirme Merkezi
 
Prof. Dr. Humayon DAR
Yönetim Kurulu Başkanı, Edbiz Corporation Ltd.
 
Prof. Dr. Arif ERSOY
Öğretim Üyesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 
 
Prof. Dr. M. Kabir HASSAN 
Öğretim Üyesi, New Orleans Üniversitesi
 
Doç. Dr. Talat ULUSSEVER
Yönetim Kurulu Başkanı, Borsa İstanbul
 
Dr. Wan Nursofiza WAN AZMI
Direktör, Asya Finans Enstitüsü
 
Bilkis ISMAIL 
Yeminli Mali Müşavir, İngiltere / Dubai 
 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"