13. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi


Üniversitemiz ve Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi işbirliğiyle 18-21 Mayıs 2017 tarihlerinde Bakü’de gerçekleştirilecek olan 13. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi’ne ilişkin özet bilgiler aşağıda yer almaktadır. Detaylı bilgilere ve müracaat için gerekli modüllere www.beykon.org adresinden ulaşılabilir.

TAKVİM ve KAYIT KOŞULLARI


TAKVİM:

Özet gönderme:                      1 Mart 2017

Tam metin gönderme:            15 Nisan 2017

Kayıt:                                     20 Nisan 2017

Programının ilanı:                   1 Mayıs 2017

YAYIN: Kongre programında yer alan tüm bildirileri içeren Bildiriler Kitabı, CD/USB formatında yayınlanarak katılımcılara kongre esnasında dağıtılacak, seçilen tam metin bildiriler ise ayrıca uluslararası endeksler tarafından taranan Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi’nde yayınlanacaktır. Tüm katılımcılar, kayıt formunda yer alan ve bildirinin yayınlanmasını kabul ettiklerine dair telif anlaşmasını imzalamak durumundadırlar.

KONGRE DİLİ: Kongre dili Türkçe ve İngilizcedir. Türkçe bildirilerde mutlaka İngilizce başlık ve özeti yer almalıdır. 

KONGRE MEKÂNI:  Kongrenin Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi Kampüsünde gerçekleştirilesi planlanmaktadır. Kampüs, Bakü şehir merkezinde olup, etrafında oteller mevcuttur. Anlaşmalı oteller, transfer ve geziye ilişkin bilgiler daha sonra ilan edilecektir.

ÖNERİLEN KONULAR:

Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Temelli Ekonomiler
Enformasyon ve İletişim Teknolojileri
Bilgi Üretimi ve Ar-Ge
Teknolojik Gelişme ve Sektör Uygulamaları
Beşeri Sermaye ve Ekonomik Gelişme

Teknoloji ve Yenilik İktisadı
E-Finans ve Bankacılık 
Yeni Ekonomi ve E-Ticaret
E-Devlet ve Uygulamaları
E-Belediye ve Bilgi Sistemleri
E-İşletmecilik ve Uygulamaları

Bilgi ve Belge Yönetimi

Bilginin Değeri ve Paylaşımı
Yükseköğretim ve Üniversiteler

Bilgi, İktidar ve Devlet
Bilgi Toplumu ve Yönetimi
Bilgi Toplumunda İnsan Kaynakları 
Bilgi Toplumunda Çalışma İlişkileri ve Sosyal Güvenlik
Bilgi Toplumunda Güvenlik ve Enerji

Bilgi Toplumu ve Küreselleşme Üzerine Eleştirel Yaklaşımlar

Bilgi Felsefesi ve Bilginin İslamileştirilmesi
Bilginin Kurumsallaşması ve Tarihi
Türkiye-Azerbaycan Ekonomik İlişkileri
Diğer ilgili konular

Taslak Program

 

KURULLAR:

Bilim ve Danışma Kurulu

 

Prof. Dr. Ali Rıza Abay

Yalova Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Asaf Savaş Akat

Bilgi Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Hamza Ateş

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mustafa Aykaç

Kırklareli Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Coşkun Can Aktan

Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Hayriye Atik

Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mehmet Barca

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Susan Bruyere

Cornell Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Yılmaz Bingöl

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Taner Berksoy

Okan Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Veysel Bozkurt

İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mehmet Bulut

İstanbul S. Zaim Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Bengü Çapar

Başkent Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Kenan Dağcı

Yalova Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mehmet Duman

Artvin Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ekrem Erdem

Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ercan Eren

Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Neşe Erim

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Hüsnü Erkan

Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş

Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Gary S. Fields

Cornell University, ABD

Prof. Dr. A. Ahad M.Osman-Gani

IIUM University, Malezya

Prof. Dr. Cevat Gerni

Doğuş Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. İsmail H.Genç

American University of Sharjah, BAE

Prof. Dr. Nurullah Genç

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Tuncay Güloğlu

Yalova Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ahmet İncekara

İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Muhsin Kar

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Erdal Karagöl

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Harry Katz

Cornell University, ABD

Prof. Dr. Tamer Koçel

İstanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Risa L. Lieberwitz

Cornell University , ABD

Prof. Dr. Eul-Teo Lee

Kunsan National University, Kore

Prof. Dr. Kabil Manafov

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Azerbaycan

Prof. Dr. Gary N.Mc Lean

Texas A&M University, ABD

Prof. Dr. Zahid Memmedov

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Azerbaycan

Prof. Dr. Sedat Murat

Istanbul Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Adalet Muradov

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Azerbaycan

Prof. Dr. William S. Neilson

Texas A&M University, ADB

Prof. Dr. Murat Okçu

Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ertan Oktay

Doğuş Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Suleyman Özdemir

Bandırma 18 Eylül Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Zeki Parlak

Marmara Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Nick Salvatore

Cornell Universiy, ABD

Prof. Dr. Richard A. Swanson

University of Minnesota, ABD

Prof. Dr. Gabriel Talmain

York University,İngiltere

Prof. Dr. Aysıt Tansel

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Suat Teker

Işık Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Yusuf Tuna

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ömer Torlak

Türkiye Rekabet Kurumu, Türkiye

Prof. Dr. Mehmet Tokat

Hacettepe Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Hasan Tutar

Sakarya Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Sakit Yaqubov

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Azerbaycan

Prof. Dr. Gülsün Gürkan Yay

Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Turan Yay

Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Uğur Yozgat

Marmara Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Raquib Zaman

Ithaca College, ABD

Doç. Dr. Mirağa Ahmedov

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Azerbaycan

Doç. Dr. Mesut Akdere

Purdue University, ABD

Doç. Dr. Ayfer Gedikli

İstanbul Medeniye Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Hamid Hamidov

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Azerbaycan

Doç. Dr. Saim Kayadibi

IIUM, Malezya

Doç. Dr. Geray Musayev

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Azerbaycan

Doç. Dr. R.Deniz Özbay

Marmara Üniversitesi, Türkiye

Yürütme Kurulu

 

   

Prof. Dr. Mahmut Bilen

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

Doç. Dr. Fariz Ahmadov

Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi

Doç. Dr. Ferruh Tuzcuoğlu

Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi

Doç. Dr. Elşen Bağırzade

Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi

Yard.Doç.Dr. Özgür Kökalan

İstanbul S. Zaim Üniversitesi

Yard.Doç.Dr. Hasan Alpagu

İstanbul S. Zaim Üniversitesi

Yard.Doç.Dr. M.Büşra Altundere

İstanbul S. Zaim Üniversitesi

Yard. Doç.Dr. Rümeysa Bilgin

İstanbul S. Zaim Üniversitesi

Yard. Doç.Dr. Barış Alpaslan

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

 

Kongre Genel Sekreterliği

 

Prof.Dr. Ibrahim G. Yumusak

İstanbul S. Zaim Üniversitesi

   
   

 Ar. Gör. Murat Isıker

İstanbul S. Zaim Üniversitesi

Ar. Gör. M. Fuat Kına

İstanbul S. Zaim Üniversitesi

 

Adres: İstanbul S. Zaim Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Halkalı, K. Çekmece, İstanbul / Türkiye

Tel: +90212 692 96 73 / 692 97 03 / 692 97 75 Fax: +90212 693 82 29

E-posta: gsekreter@beykon.org, kongre@beykon.org

 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"