Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri


İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ

 

Minimum Ölçütler

  1. Yardımcı Doçentlik Kadrosu:

Yardımcı Doçentlik kadrosuna ilk atanma;

Yardımcı Doçent kadrosuna ilk atamada, Ek-l'de belirtilen A-J kategorileri arasından en az 100 puan karşılığı bilimsel etkinlikte bulunmak.

Yardımcı Doçentlik kadrosuna yeniden atanma;

Üniversitemizde Yardımcı Doçentlik kadrosuna yeniden atama yapılması için:

Yeniden atanacaklarda atanma öncesindeki iki ya da üç yıl için; Ek-l'de belirtilen A-U kategorileri arasından 100/150 puan karşılığı bilimsel etkinlikte bulunmak. Bu puanların da atanma öncesindeki iki ya da üç yıl için en az 60/90 puanını, Ek-l'de belirtilen A-L kategorilerinden almış olmak.

2. Doçentlik Kadrosu:

Doçentliğe atanabilmek için;

a)  Doçentlik Sınav Yönetmeliği'nin Temel Alanları ile ilgili asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Doçentlik sınavını başarmış olmak

b)  Yurt dışında Doçentlik unvanı alanların, Üniversitelerarası Kurulca doçentlik sınavını başaranlarla eş düzeyde sayılmış olmaları gerekir.

c)  Ek-l'de belirtilen A-C kategorileri arasından en az 100 olmak üzere A-U kategorileri arasından en az 500 puan karşılığı bilimsel etkinlikte bulunmak.

3. Profesörlük Kadrosu:

Profesörlük kadrosuna ilk kez atanacaklar için;

Adayların Doçentlik unvanını aldıktan sonra Üniversitelerarası Kurulca belirlenen Doçentlik Başvuru Koşullarına göre ilgili bilim alanı için gerekli olan asgari koşulları bir kez daha sağlaması koşulu ile;

a)  Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanında Ek-l'de belirtilen A-C kategorileri arasından 200 puan olmak koşulu ile toplamda A-U kategorilerinden en az 750 puan almak,

b)  Fen Bilimleri ve Mühendislik Temel Alanında Ek-l'de belirtilen A-C kategorileri arasından 200 puan olmak koşulu ile toplamda A-U kategorilerinden en az 750 puan almak,

c)  Filoloji Temel Alanında Ek-l'de belirtilen A-C kategorileri arasından 200 puan olmak koşulu ile toplamda A-U kategorilerinden en az 750 puan almak,

d)  Sağlık Bilimleri Temel Alanında Ek-l'de belirtilen A-C kategorileri arasından 200 puan olmak koşulu ile toplamda A-U kategorilerinden en az 750 puan almak,

e)  Hukuk, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanında Ek-l'de belirtilen A-U kategorileri arasından toplam en az 750 puan almak,

EK-I  
A. ULUSLARARASI MAKALELER PUAN
A.1. SCl-Expanded (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index) ve AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanmış tam makale (Yayınlanmak üzere DOI numarası almış makale) 120
A.2. SCI- Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale (Yayınlanmak üzere DOI numarası almış makale) 80
A.3. Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale (yabancı dilde) (Yayınlanmak üzere DOI numarası almış makale 60
A.4. A.1'deki dergilerde derleme 60
A.5. A.2'deki dergilerde derleme 40
A.6. AB'deki dergilerde derleme 30
A.7. Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale (Türkçe) 30
A.8. A.1; A.2 ve A.3 maddelerinde belirtilen dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar: Adı geçen maddelerde belirtilen puanların yarısı 60
40
30
   
B. ULUSLARARASI BİLDİRİLER  
B.1. Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri 40
B.2. Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayınlanan veya poster olarak sergilenen bildiri 20
B.3 Poster, Sözlü sunum 10
   
C. ULUSLARARASI KİTAPLAR  
C.1. Alanında yurtdışında yayımlanan kitap (yabancı dil) (Uluslararası tanınmış yabancı yayınevlerince basılması ve ISBN'li olması zorunludur.) 150
C.2. Cl'de tanımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı (yabancı dil, her bölüm için) 50
C.3. Cl'de tanımlanan kitaplarda editörlük 100
C.4. Bilimsel / Teknik (Sunulmuş veya Basılmış) Rapor 40
   
D. ÇEVİRİLER  
D.1. Alanında yurtdışında yayımlanmış bilimsel kitap çevirisi 50
D.2. Alanında yurtdışında yayımlanmış bilimsel kitap bölümü çevirisi 15
D.3. Makale çevirisi 15
   
E. ULUSLARARASI MAKALE, BİLDİRİ VE KİTAPLARDA DİĞER YAZARLAR TARAFINDAN YAPILAN ATIFLAR (atıf yapılan her eser için) 12
   
F. ULUSAL MAKALELER  
F.1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale (Ulakbim veritabanlarına dahil olan) 50
F.2. Diğer hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale 30
   
G. ULUSAL BİLDİRİLER  
G.1. Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metinli olarak yayımlanan bildiri 20
G.2. Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayınlanan bildiri 15
GB. Sözlü sunum, poster 10
   
H. ULUSAL KİTAPLAR ( ders notu hariç, ISBN numarası almış)  
H.1. Alanında yayımlanan bilimsel kitap (İlgili üniversitenin yayın kurulundan geçmesi koşulu ile) 70
H.2. H.1'de tanımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı (her bölüm için) (İlgili üniversitenin yayın kurulundan geçmesi koşulu ile) 35
H.3. H.1'de tanımlanan kitaplarda Editörlük 40
H.4. Bilimsel / Teknik (Sunulmuş veya Basılmış) Rapor 25
   
I. DERS KİTABI  
1.1. Ders kitabı (Yabancı dil) 60
1.2. Ders kitabı (İlgili üniversitenin yayın kurulundan geçmesi koşulu ile) 40
1.3. Yardımcı ders kitabı (İlgili üniversitenin yayın kurulundan geçmesi koşulu ile) 20
   
İ. ULUSAL MAKALE, BİLDİRİ VE KİTAPLARDA DİĞER YAZARLAR TARAFINDAN YAPILAN ATIFLAR (atıf yapılan her eser için) 6
   
J. PATENTLER  
J.1. Yurtdışı patenti almak (her patent için; tamamlanmamış süreçler ilgili komisyon tarafından değerlendirmeye tabi tutulabilir) 200
J.2. Yurtiçi patenti almak (her patent için; tamamlanmamış süreçler ilgili komisyon tarafından değerlendirmeye tabi tutulabilir). 100
   
K. ERASMUS KAPSAMINDA ÖĞRETİM ELEMANI DEĞİŞİM AKTİVİTELERİ 20
   
L. ARAŞTIRMA PROJELERİ (her proje için)  
L.1. NATO-SFS, AT (COST, AVICENNE, EUREKA, FP6, FP7, vb.) UN, NSF, UNDP, UNESCO, MED-CAMPUS, British Council vb. Uluslararası kurum ve kuruluşlarca desteklenen projelerde proje yöneticiliği 120
L.2. NATO-SFS, AT (COST, AVICENNE, EUREKA, FP6, FP7, vb.) UN, NSF, UNDP, UNESCO, MED-CAMPUS, British Council vb. Uluslararası kurum ve kuruluşlarca desteklenen projelerde görev almak 60
L.3. TÜBİTAK, DPT ve benzeri Ulusal kurum ve kuruluşlarca desteklenen projelerde proje yöneticiliği 90
LA. TÜBİTAK, DPT ve benzeri Ulusal kurum ve kuruluşlarca desteklenen projelerde görev almak 40
L.5. Üniversite bilimsel araştırma projelerinde (BAP) proje yöneticiliği 50
L.6. Üniversite bilimsel araştırma projelerinde (BAP) görev almak 25
   
M. ULUSLARARASI DERGİLERDE EDİTÖRLÜK (A.1, A.2 ve A.3 maddelerinde belirtilen dergilerde) 120
   
N. ULUSLARARASI DERGİLERDE HAKEMLİK (A.1, A.2 ve A.3 maddelerinde belirtilen dergilerde) 40
   
O. DİĞER BİLİMSEL, SANATSAL VEYA MESLEKİ HAKEMLİ DERGİLERDE, ULUSAL VEYA ULUSLARARASI SEMPOZYUM VE KONGRE BİLDİRİ KİTAPÇIĞINDA EDİTÖRLÜK 50
   
P. DİĞER BİLİMSEL, SANATSAL VEYA MESLEKİ HAKEMLİ DERGİLERDE, ULUSAL VEYA ULUSLARARASI SEMPOZYUM VE KONGRE BİLDİRİLERİNDE HAKEMLİK 15
   
R. ÖDÜLLER  
R.1. Alanında uluslararası bilimsel nitelikli yarışmalarda ilk üç dereceye giren araştırma, proje, mimari, tasarım ödülleri için her bir araştırmacıya Mansiyon için her bir araştırmacıya 120
60
R.2. Uluslararası kongrelerde ilk üç dereceye giren araştırma ve sunular 60
R.3. Alanında ulusal bilimsel nitelikli yarışmalarda ilk üç dereceye giren araştırma, proje, mimari, tasarım ödülleri için her bir araştırmacıya Mansiyon için her bir araştırmacıya 60
30
R.4. Ulusal kongrelerde ilk üç dereceye giren araştırma ve sunular 30
R.5.TÜBİTAK ve TÜBA bilim ödülü 120
R.6. Bilimsel, sanatsal amaçlı uluslararası burslar 90
R.7. Bilimsel, sanatsal amaçlı ulusal burslar 60
RB. Yurtdışı deneyimi (kesintisiz en az üç ay) 60
   
S. TEZ YÖNETİMİ (Tamamlanmış tez için)  
S.1. Doktora (her tez için) 40
S.2. Yüksek lisans (her tez için) 20
S.3. Doktora tezinde ikinci danışmanlık (her tez için) 20
SA. Yüksek lisans tezinde ikinci danışmanlık (her tez için) 10
S.5. Tez izleme komitesi üyeliği (her tez için) 5
S.6. Yüksek Lisans Tezsiz Proje Yöneticiliği (Son 3 yılda her proje için, en fazla 10 proje) 5
   
T. EĞİTİM VE ÖĞRETİME KATKI  
T.1. Lisansüstü seviyesinde son 3 yılda verilen her ders için, (en fazla 15 ders için) 5
T.2. Lisans ve önlisans seviyesinde son 3 yılda verilen her ders için, (en fazla 15 ders için) 3
   
U. DİĞER AKADEMİK VE BİLİMSEL ETKİNLİKLER  
U.1. Uluslararası bilimsel toplantı ve etkinlik (sempozyum, kongre ve konferans gibi) düzenleme kurulu başkanı olmak 80
U.2. Ulusal bilimsel toplantı ve etkinlik (sempozyum, kongre ve konferans gibi) düzenleme kurulu başkanı olmak 40
U.3. Uluslararası bilimsel toplantı ve etkinliklerde (sempozyum, kongre ve konferans gibi) davetli konuşmacı olmak 40
U.4. Ulusal bilimsel toplantı ve etkinliklerde (sempozyum, kongre ve konferans gibi) davetli konuşmacı olmak 20
U.5. Uluslararası bilimsel toplantı ve etkinliklerde (sempozyum, kongre ve konferans gibi) görev almak 40
U.6. Ulusal bilimsel toplantı ve etkinliklerde (sempozyum, kongre ve konferans gibi) görev almak 20
U.7. Uluslararası bilimsel toplantı ve etkinliklerde (sempozyum, kongre ve konferans gibi) oturum başkanlığı yapmak 10
U.8. Ulusal bilimsel toplantı ve etkinliklerde (sempozyum, kongre ve konferans gibi) oturum başkanlığı yapmak 5
U.9. İlgili kuruluşlar (Meslek Odaları, Yerel Yönetimler, Bakanlıklar, Uluslararası Kuruluşlar) tarafından düzenlenen, planlama, mimari proje, kentsel tasarım, peysaj tasarım, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı düzeyinde, herhangi bir yarışmada (öğrenci yarışmaları hariç) jüri üyeliği (asil ya da yedek) yapmış olmak 5
   
V. UYGULAMALI FAALİYETLER (Güzel Sanatlar Temel Alanında)  
V.1. Özgün sanat eserlerinin, bestelerin, tasarımların veya yorum çalışmalarının yurt dışında sanat, eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması; proje bedeli ve telif hakkı ödenmiş veya sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydı ile sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması; gösterime, dinletime girmesi veya tasarım projelerinin dış ülkelerde uygulanmış olması 100
V.2. Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile uluslararası jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek 60
V.3. Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile yurtdışında kişisel etkinliklerde bulunmak (festival, sergi, proje uygulaması, gösteri, dinleti, gösterim vs.) 40
V.4. Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar ya da yorum çalışmalarının yurtiçinde kişisel etkinliklerde bulunmak (festival, sergi, proje uygulaması, gösteri, dinleti, gösterim vs.) 20
V.5. Özgün sanat eserlerinin, bestelerin, tasarımların veya yorum çalışmalarının yurt içinde sanat, eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması; proje bedeli ve telif hakkı ödenmiş; sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydı ile sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması; gösterime, dinletime girmesi veya tasarım projelerinin kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanmış olması 60
V.6. Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile ulusal jürili yurtdışı karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek 40
V.7. Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile yurt içinde jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek 20
VB. Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımları ya da yorum çalışmaları ile yurt dışında karma veya grup sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek 20
V.9. Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile yurt içinde karma veya grup sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek 10
V.IO. Uluslararası ölçekte sempozyum, festival, çalıştay (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak 30
V.II. Ulusal ölçekte sempozyum, festival, çalıştay (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak 20
V.12. Sahne sanatlarında (dans, bale, tiyatro, halk oyunları) sanat grupları hazırlamak ve bu grupların gösterilerinin yurtdışında sunumunu sağlamak 20
V.13. Sahne sanatlarında (dans, bale, tiyatro, halk oyunları) sanat grupları hazırlamak ve bu grupların gösterilerinin yurtiçinde sunumunu sağlamak 15
   
Y.İDARİ ve DİĞER FAALİYETLER  
Y.1. Üniversitelerde / Kamu Kurum ve Kuruluşlarında yöneticilik (Rektör, Rektör Yrd., Dekan, Genel Müdür, Müdür, Genel Sekreter ve daha yukarı makamlar) 30 x yıl sayısı
Y.2. Üniversitelerde / Kamu Kurum ve Kuruluşlarında yöneticilik (Koordinatörlük, Bölüm Başkanlığı, Dekan Yrd., Genel Sekreter Yrd. Daire Bşk.) 20 x yıl sayısı
YB. Üniversitelerde / Kamu Kurum ve Kuruluşlarında kurul üyeliği, üst düzey yöneticilik ve danışmanlık 10 x yıl sayısı
YA. Üniversitelerde komisyon üyelikleri, vb. görevler 3 x yıl sayısı

08.07.2014 tarih ve 2014/17 sayılı Senato Kararı 1 nolu karar ekidir.

PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"