Akademik İlkelerimiz


     1- Akademik Hürriyet

     2- Akademik ve İlmî Ahlak

     3- Ayrımcılığa Karşı Tavrımız

     4- Cinsel Tacizin Önlenmesi Beyannamesi

1- AKADEMİK HÜRRİYET

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ), ayrımcılık ve şiddet içermeyen tüm fikirlerin serbestçe ifade edilebildiği bir kampüse sahiptir. 

İZÜ akademik kadrosu ve öğrencileri, akademik hürriyetler çerçevesinde tercih ettikleri konularda araştırma, inceleme, çalışma yapma ve bunları yayma hakkında sahiptirler. 

İZÜ akademik çalışmalarında özerk, tüm karar ve uygulamalarında evrensel ilkelere ve etik kurallarına uygun hareket eder. 

2- AKADEMİK ve İLMÎ AHLAK

Bir araştırma üniversitesi olma misyonuyla yola çıkan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ), tüm öğretim üyeleri, öğrencileri ve idarecileri ile akademik dürüstlük ilkelerine sahip çıkar.

İZÜ, tüm akademisyen ve öğrencilerine kendi özgün bilimsel çalışmalarını üretmeleri için gerekli imkânları sağlar ve akademik dürüstlük ilkelerinin ihlal edilmesine müsaade etmez. 

İZÜ öğretim üyeleri ve öğrencilerinin akademik çalışmalarının başlıca şartları güvenilir, özgün ve etik olmasıdır.  

İZÜ öğretim üyeleri, kendi akademik hayatlarında takip ettikleri etik kuralları öğrencilerine aktarır. Öğretim üyeleri, akademik çalışma hazırlayan öğrencilerine, bilgi ve biriminden faydalanacakları kaynakları hangi şartlarda ve nasıl kullanacakları hususunda rehberlik ederler. 

3- AYRIMCILIĞA KARŞI TAVRIMIZ

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ), akademisyenleri, öğrencileri ve tüm çalışanlarına eşit fırsatlar sunar, hak ve hürriyetlerini korur.

İZÜ eğitime hizmet eden bir vakıf kurumu olarak, etnik kimlik, dil, din, cinsiyet, hayat tarzı ve bedensel engel ayrımı yapmaz ve kampüs sınırları içerisinde yapılmasına müsaade etmez. 

İZÜ, eğitim-öğretim faaliyetlerini, istihdam politikalarını, burs uygulamalarını ve gerçekleştirdiği tüm programları evrensel eşitlik ilkelerine sahip çıkarak yapar. 

İZÜ’de hiçbir öğrenci dünya görüşünden dolayı ayrımcılığa tabi tutulmaz; bu konuda üniversite tarafından tüm hakları koruma altına alınmıştır. 

4- CİNSEL TACİZİN ÖNLENMESİ BEYANNAMESİ

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) tüm akademisyenleri, öğrencileri ve idari kadrosunu cinsel tacize ve saldırıya karşı korur. Bu tür olayların yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri alır.

İZÜ cinsel taciz konusunda kurum içerisinde bilinç oluşturarak, bu tür vakalarda gerekli takiplerin yapılacağını ve kanuni süreçlere destek verileceğini taahhüt eder.  

PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"