Açık ve Bütüncül Yazma


Bu bölüm, açık bir dille yazmayla ilgili genel ilkeler hakkında bilgi vermekte ve yazım tarzınızı geliştirmeniz için önerilerde bulunmaktadır. Öncelikle planlamanın ve savınızı geliştirmek için en iyi yapısal modeli seçmenizin yararları üzerinde yoğunlaştık. Daha sonra dilde yanlılığa düşmemek için açık ve net yazmayı anlattık. Son olarak, doğru dilbilgisi kullanımının açık, etkili ve ikna edici iletişimde nasıl bir temel yapı teşkil ettiğini gösterdik.

Düzen

Yazmaya başlamadan önce, paylaşmak istediğiniz bulgular için en uygun uzunluk ve düzeni düşünün. Düşüncelerinizi mantıklı olarak sıralamak, hem paragraf hem de cümle düzeyinde, yazınızın gücünü ve etkisini arttıracaktır.

Uzunluk

Bir metnin en ideal uzunluğu çalışmanın konusunu, çalışma için yapılan taramayı veya teorik çözümlemeleri en iyi şekilde okuyucuya aktarabilen uzunluktur. Dolambaçlı ve uzun bir anlatım, çoğu zaman yazarın değindiği temel noktaları bulandırır.  Uzun metinler, daha kısa ve yoğun bir hale getirildiklerinde anlaşılmaları çok daha kolay olur.

 

PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"