İZÜ Proje (İZÜPRO) Yarışması Başvuruları


İZÜ PROJE (İZÜPRO) YARIŞMASI

Yarışmanın Amacı

“İZÜPRO yarışma programı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğrencileri arasında proje kavramının yaygınlaşmasını sağlamak ve proje uygulama süreci hakkında farkındalıklarının arttırılması amacıyla hazırlanmıştır. Bununla birlikte öğrencilerin proje fikirlerini ön uygulamaya koyarak TÜBİTAK vb. gibi kurumlara yönelik nitelikli projelerin sunulması amaçlanmaktadır.

Yarışmaya Başvuru Koşulları

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğrencilerinin yer alabileceği proje yarışmasına sadece lisans öğrencilerinin (2. ve 3. sınıf) başvuru yapabileceği bir programdır.

Yarışma Süreci ve Önemli Tarihler

Yarışmaya başvurmak isteyen girişimci adayları, başvuru için gerekli iş planı örneğini http://www.izu.edu.tr/ ve http://www.izutek.com/ adreslerinden temin edebilirler. Başvuru belgeleri gerekli imzalar tamamlandıktan sonra taratılarak pdf formatında ve konu kısmına “İZÜPRO Yarışması” yazılarak ttoyarisma@izu.edu.tr adresine gönderilmelidir. Ayrıca ıslak imzalı başvuru formları İZÜ TTO ofisinde görevli Proje Uzman Yrd. Abdulkadir ŞAHİNER’e bırakılmalıdır. Islak imzalı teslim edilmeyen başvurular geçersiz sayılacaktır.

Öngörülen Takvim

01 Aralık 2017 – 31 Ocak 2018: Proje Başvuru Süreci

01 – 20 Şubat 2018                  : Proje Değerlendirme Süreci (Teknik ve Mali Değerlendirme)

21 – 28 Şubat 2018                  : Başarılı Projelerin Açıklanması ve Taahhütnamenin İmzalanması

01 Mart 2018 – 30 Ağustos 2018: Proje Uygulama Süreci

15 Eylül 2018                            : Proje Sonuç Raporunun Teslim Edilmesi

25 Eylül 2018                            : Projenin TÜBİTAK 2209 A veya B programına Başvurulması Son Günü 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi olarak sizi desteklemeye hazırız. Gelin birlikte fikirlerinizi projeye dönüştürelim. Biz hazırız, sizde hazırsanız İZÜPRO yarışmasına ilişkin detaylı bilgilere ve başvuru formları için tıklayınız.

PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"