Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuran Adayların Ön Değerlendirme Sonuçları


İlgili kadrolara başvuran adayların durumları; 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’in 10. maddesi gereğince sınav jürisi tarafından, ALES puanının % 60’ı ve yabancı dil puanının % 40’ı dikkate alınarak değerlendirilmiştir.        

27.03.2017 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı web sayfasında yayınlanan ilan üzerine Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü, Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı araştırma görevlisi kadrosuna başvuran adayların ön değerlendirme sonucu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.           

Fakülte: Eğitim Fakültesi

Bölüm: Temel Eğitim Bölümü/ Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

Kadro: Araştırma Görevlisi

Giriş Sınav Tarihi: 19.04.2017 Çarşamba

Saat ve yeri: 10.00 - Eğitim Fakültesi Dekanlığı

Ön Değerlendirme Sonuçları:

PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"