Sosyal ve Davranışsal Bilimlerde Makale Yazma


Sosyal ve Davranışsal Bilimlerde Makale Yazma

Bir araştırma ancak bulguları bilim insanlarıyla paylaşıldığında tamamlanmış demektir. Bu paylaşım, gerek resmi gerekse resmi olmayan birçok şekilde gerçekleştirilse de, araştırma bulgularını paylaşmak için kullanılan geleneksel yöntem, bilimsel dergilerde yayımlanacak bir makale hazırlamaktır. 

Bilimsel dergiler, bir bilim sahasında bir araya getirilmiş bilgi havuzudur. Bulgular ve analizler, başarılar ve başarısızlıklar ve birçok araştırmacının perspektifleri uzun yıllar literatürde kaydedilir. Literatürü yakından tanımak, bireyin daha önce yapılmış işleri gereksiz yere tekrar etmemesine, var olan çalışmalar üzerine bir şeyler inşa etmesine ve böylece söz konusu bilim alanına yeni şeyler katmasına olanak sağlar.  

Nasıl ki araştırmacılar yayımlanmış eserlerden yararlanıyorlarsa, bilimsel literatür de canlı kalmak için araştırmacıların aktif katılımlarına muhtaçtır. Bilimsel makalelerin yazarları, bilime en çok katkıyı fikirlerini açık ve bütünsel bir şekilde ifade ettiklerinde yaparlar.

Bu bölüm, yazarların yayımlanacak bir çalışmayı yazmaya başlamadan önce göz önünde bulundurmaları gereken bir takım konuları ele almaktadır. Bu konular, hem onların araştırmaları hem de bir parçası olacakları bilimsel çalışmayı yayımlama süreciyle ilgilidir. Bölüme bilimsel dergilerde çıkan makale türlerini tanımlamayla başlıyoruz. Bölümü geri kalanında, araştırmayı planlamanın ilk adımı olarak yayımlamada ele alınması gereken kapsamlı etik ve yasal standartlar üzerine odaklanıyoruz.

Makale Türleri

Dergi makaleleri genellikle ampirik çalışmaların, literatür değerlendirmelerinin, teorik ve yöntembilimsel makalelerin veya vaka incelemelerinin raporlarıdır. Bunlar, temel yayım türleridir. Bilimsel topluluk üyeleri genellikler bu yayımların özelliklerinin; (a) daha önce yayımlanmamış araştırmayı temsil ettiği (örneğin; ilk tebliğ; duplikasyon yayım tartışması için bkz. 1.09), (b) bir dergi tarafından kabul edilmeden ya da reddedilmeden önce hakemler tarafından gözden geçirildiği ve (c) arşivlenebilir olduğu (örneğin; gelecekte hazırlanacak bir kaynakça için tekrar ele geçirilebilir) hem fikirdirler.

Ampirik Çalışmalar

Ampirik çalışmalar, özgün araştırmaların raporlarıdır. Bunlar daha önceki raporlarda ele alınmayan verilerin yeni analizlerini sunarak, hipotezleri test eden ikincil analizleri içerir. Ampirik çalışmalar, genellikle bir araştırma sürecinin aşamalarını oluşturan, birbirinden ayrı kısımlardan oluşmaktadır ve aşağıdaki sırayı izlemektedir.

·         Giriş: Üzerine araştırma yapılan sorunun açıklanması ve araştırma amacının ifade edilmesi

·         Yöntem: Araştırmayı yürütmek için kullanılan işlemlerin açıklanması

·         Bulgular: Elde edilen analiz sonuçlarının rapor edilmesi

·         Tartışma: Bulguların ne anlama gelebileceğiyle ilgili yorum ve çıkarım yapılması, özet sunulması

 

PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"