Projeler

Yürütülen Projeler

1- Finans Kuruluşları Olarak Osmanlı Rumeli Para Vakıflarının Tespiti ve Tetkiki Projesi

PROJE BAŞVURUSU YAPILAN KURULUŞ :Yunus Emre Enstitüsü

BAŞVURU TARİHİ:2014

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ:Prof. Dr. Mehmet BULUT

DURUMU: Destek Süreci Başladı

2- Gönüllü Genç, Harekete Geç

PROJE BAŞVURUSU YAPILAN KURULUŞ :Gençlik ve Spor Bakanlığı

BAŞVURU TARİHİ: 20.09.2014

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: Enes GÖK – Sosyal Gençlik Kulübü – Araştırma Görevlisi Murat IŞIKLAR – İşletme Bölümü

PROJE BÜTÇESİ: 100.000 TL

DURUMU: Destek Süreci Başladı

3- Çoktan Seçmeli Sınavlar Yaratıcılığı Nasıl Etkiler

PROJE BAŞVURUSU YAPILAN KURULUŞ : Tübitak 2232

BAŞVURU TARİHİ: 01.08.2014

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: Yrd.Doç.Dr.Nur ÇAYIRDAĞ – Eğitim Bilimleri

PROJE BÜTÇESİ: 30.000 TL

DURUMU: Destek Süreci Başladı

4- Kariyer Fatih’ de Yaşanır.

PROJE BAŞVURUSU YAPILAN KURULUŞ : İller İdaresi Genel Müdürlüğü

BAŞVURU TARİHİ: 05.06.2014

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: İlim Yayma Vakfı

PROJE DANIŞMANI: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

PROJE BÜTÇESİ: 100.000 TL

DURUMU: Destek Süreci Başladı

5- PARIS project

PROJE BAŞVURUSU YAPILAN KURULUŞ : Avrupa Birliği

BAŞVURU TARİHİ: 01.07.2014

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ:Prof. Adam Maj (Polonya)

PROJE DANIŞMANI: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - Prof.Dr. Mustafa Nizamettin Erduran

PROJE BÜTÇESİ: € 1.300.000

DURUMU: Destek Süreci Başladı

6- FAIR-Expert Committee Experiments (ECE) 2014-09-23

PROJE BAŞVURUSU YAPILAN KURULUŞ : Avrupa Birliği

BAŞVURU TARİHİ: 19.07.2014

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: Johan Nyberg, Uppsala University

PROJE DANIŞMANI: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - Prof.Dr. Mustafa Nizamettin Erduran

PROJE BÜTÇESİ: € 635.000

DURUMU: Destek Süreci Başladı

7- Nükleer teknikleri kullanarak kömürün on-line analizi için bir prototip geliştirilmesi

PROJE BAŞVURUSU YAPILAN KURULUŞ : TÜBİTAK-113M04

BAŞVURU TARİHİ: 20.05.2014

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: Prof.Dr. A.Iskender Reyhancan (İTÜ-EE)

PROJE DANIŞMANI: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - Prof.Dr. Mustafa Nizamettin Erduran

PROJE BÜTÇESİ: 744.044 TL

DURUMU: Destek Süreci Başladı

8- İkincil emisyon elektronlarına dayalı kompakt kalorimetre tasarımı, yapımı ve İşletimi

PROJE BAŞVURUSU YAPILAN KURULUŞ : TÜBİTAK-113F337

BAŞVURU TARİHİ: 21.06.2014

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: Yard.Doç.Dr. Ferhat Özok (MSGSÜ)

PROJE DANIŞMANI: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - Prof.Dr. Mustafa Nizamettin Erduran

PROJE BÜTÇESİ: 360.000 TL

DURUMU: Destek Süreci Başladı

9- Saflaştırılmış saponinlerin kullanımı ile renk maddeleri ve biyoaktif bileşenlerin kararlı hale getirilmesi.

PROJE BAŞVURUSU YAPILAN KURULUŞ : Tübitak 1003

BAŞVURU TARİHİ: 14.09.2014

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: Yrd.Doç.Dr.İbrahim GÜLSEREN - Gıda Mühendisliği

PROJE BÜTÇESİ: 896.960 TL

DURUMU: Destek Süreci Başladı

10- Karayemiş Polifenollerinin Ayçiçeği Pektini Jellerinde Enkapsülasyonu ve Bu Sistemlerin Biyoaktivitelerinin Belirlenmesi

PROJE BAŞVURUSU YAPILAN KURULUŞ : TAGEM

BAŞVURU TARİHİ: 01.09.2014

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: Yrd.Doç.Dr.İbrahim GÜLSEREN - Gıda Mühendisliği

PROJE BÜTÇESİ: 150.000 TL

DURUMU: Destek Süreci Başladı

11- Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı kapsamında yurtdışında yaşayan başarılı Türk araştırmacıların Türkiye’ye dönmelerini teşvik etmek ve çalışmalarını yurt içinde sürdürebilmeleri için destek verilmektedir.

PROJE BAŞVURUSU YAPILAN KURULUŞ : Tübitak 2232

BAŞVURU TARİHİ: 14.03.2014

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: Yrd.Doç.Dr.İbrahim GÜLSEREN - Gıda Mühendisliği

PROJE BÜTÇESİ: 30.000 TL

DURUMU: Destek Süreci Başladı

Yazımı Tamamlanma Aşamasında Olan ve Başvuru Süreçleri Başlatılan Projeler

1- Okul Öncesi Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları

PROJE BAŞVURUSU YAPILAN KURULUŞ : Tübitak 4004-4005-4006

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: Yard.Doç.Dr. Belgin PARLAKYILDIZ

PROJE BÜTÇESİ: Bütçe Hazırlanıyor.

2- Kütüphanemi Kuruyorum, Oynuyorum, Okuyorum

PROJE BAŞVURUSU YAPILAN KURULUŞ : İstanbul Kalkınma Ajansı

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: Yard.Doç.Dr.Vildan COŞKUN

PROJE BÜTÇESİ: Bütçe Hazırlanıyor.

3- Üniversite Öğrencileri Üzerinde Haz ve Hız, Güven ve Teknoloji Bağımlılığı Konulu Seminerlerin Etkisinin Araştırılması

PROJE BAŞVURUSU YAPILAN KURULUŞ : Tübitak 3001

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: Yard.Doç.Dr.Turgay ŞİRİN

PROJE BÜTÇESİ: 55.000 TL

4- Maden Ocaklarının Kontrolü Odaklı Takip ve Otomasyon Sistemi

PROJE BAŞVURUSU YAPILAN KURULUŞ : Tübitak 1005

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: Yard.Doç.Dr.Farzad KİANİ

PROJE BÜTÇESİ: 380.000 TL

5- Türk İnsanına Uygun Arapça Dil Eğitim Setinin Oluşturulması

PROJE BAŞVURUSU YAPILAN KURULUŞ : Tübitak 3501

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: Yard.Doç.Dr.Adbulmuttalip ARPȦ

PROJE BÜTÇESİ: Bütçe Hazırlanıyor

6- Türkiye’ de İlahiyat Fakültelerinde Okutulmak Üzere Arapça Eğitim Yayınları ve Eğitim Teknolojilerinin Araştırılması/Uygulanması

PROJE BAŞVURUSU YAPILAN KURULUŞ : Tübitak 1001

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: Yard.Doç.Dr.Adbulmuttalip ARPA

PROJE BÜTÇESİ: Bütçe Hazırlanıyor

7- İngilizce Öğrenme Teknolojisi ve Araştırmaları

PROJE BAŞVURUSU YAPILAN KURULUŞ : Tübitak 1002 veya Tübitak 3001

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: Prof.Dr.İbrahim YILGÖR, Yrd.Doç.Dr.Abdulkasım VARLI

PROJE BÜTÇESİ: 70.000 TL

8- Web Tabanlı Diyabet Eğitiminin Tip 1 Diabetes Mellitus’lu Adölesanların Metaboik Kontrolü Öz Yeterliliği ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

PROJE BAŞVURUSU YAPILAN KURULUŞ : Tübitak 1005 ve Tübitak 3501

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ:Doç.Dr.Candan ÖZTÜRK

PROJE BÜTÇESİ: Bütçe Hazırlanıyor

9- Yoğun Bakımda Yatan Hastaların Basınç Yarası Risklerinin Saptanması ve Hemşirelik Bakım Uygulamalarının Belirlenmesi

PROJE BAŞVURUSU YAPILAN KURULUŞ : Tübitak 3001

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ:Yrd.Doç.Dr.Özlem Mert AKMAN

PROJE BÜTÇESİ: Bütçe Hazırlanıyor

10- Üniversite – Ortaokul arası öğrencilerin Somut Kültür Unsurlarını Öğrenirken Uzakta veya Yerinde Olmalarının Öğrenmeleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi

PROJE BAŞVURUSU YAPILAN KURULUŞ : Tübitak 1005 veya Tübitak 3501

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ:Doç.Dr.Necmettin ÖZMEN

PROJE BÜTÇESİ: Bütçe Hazırlanıyor

11- Avrupa Birliği Ceza Hukuku ve Türk Ceza Hukukuna Etkilerinin Yorumlanması ve Değerlendirilmesi

PROJE BAŞVURUSU YAPILAN KURULUŞ : Tübitak 1001

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: Yrd.Doç.Dr.Gülşah Bostancı BOZBAYINDIR

Yazılmasına Karar Verilen ve Yazım Aşamasında Olan Projeler

1- Çeşnili Margarin

PROJE BAŞVURUSU YAPILAN KURULUŞ : Tübitak 3501 veya Tübitak 1005

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: Yard.Doç.Dr. Halime PEHLİVANOĞLU

2- Kızartmada kullanılan yağlara Alternatif High Oleik Ayçiçek Yağının Kızartma Sonrasında Yağda ve Üründe Meydana Gelen Kimyasal Özelliklerin İncelenmesi

PROJE BAŞVURUSU YAPILAN KURULUŞ : Tübitak 3001 veya Tübitak 1001

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: Yard.Doç.Dr. Halime PEHLİVANOĞLU

3- Kişilik Analizi

PROJE BAŞVURUSU YAPILAN KURULUŞ : Tübitak 3001 veya Tübitak 1002 veya Tübitak 3501

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: Yrd.Doç.Dr.Bilal YILDIRIM

4- Üniversite Öğrencileri Üzerinde Teknolojik Bağımlılığın Etkisinin Araştırılması

PROJE BAŞVURUSU YAPILAN KURULUŞ : Tübitak 3001

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: Yrd.Doç.Dr.Turgay ŞİRİN

5- Yer Altındaki Sismik Dalgaların Ölçülmesine Yönelik Algılama ve Otomasyon Sistemi

PROJE BAŞVURUSU YAPILAN KURULUŞ : Tübitak 1005

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: Yrd.Doç.Farzad KİANİ

6- İngilizce Öğrenme Teknolojisi ve Araştırmaları

PROJE BAŞVURUSU YAPILAN KURULUŞ : Tübitak 1002 ve Tübitak 3001

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: Prof.Dr.İbrahim YILGÖR, Yrd.Doç.Dr.Abdulkasım VARLI

7- Basınç Yarası RisklerinBelirlenmesine Yönelik Cihaz Yapımı

PROJE BAŞVURUSU YAPILAN KURULUŞ : Tübitak 1005

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: Yrd.Doç.Dr.Özlem Mert AKMAN

8- Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı

PROJE BAŞVURUSU YAPILAN KURULUŞ : Tübitak 2237

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: Prof.Dr.Bülent NAZLI

9- Sürekli Eğitim ve Hayat Boyu Öğrenme

PROJE BAŞVURUSU YAPILAN KURULUŞ : Ekonomi Bakanlığı

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: Prof.Dr.Mehmet BULUT - Sürekli Eğitim Merkezi

PROJE ÇALIŞANLARI: Yrd.Doç.Dr.Turgay ŞİRİN, Yrd.Doç.Dr.Bilal YILDIRIM

10- Kırsal’dan Şehire Göç Sebeplerinin Araştırılması

PROJE BAŞVURUSU YAPILAN KURULUŞ : Tübitak 3001

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: Yrd.Doç.Dr.Hasan ALPAGU

11- Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı

PROJE BAŞVURUSU YAPILAN KURULUŞ : Tübitak 2229

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: Prof.Dr.Bülent NAZLI

PROJE ÇALIŞANLARI: Yrd.Doç.Dr.Halime PEHLİVANOĞLU

PROJE BİLGİSİ:Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çalışan öğretmenlere yönelik gıda güvenliği ve hijyen eğitimi.