Etik Kurul

Proje Koordinatörü, Kurul Başkanı

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Fakülte Temsilcileri

Enstitü Temsilcileri

Proje Birimi