Girişimci ve Yenilikci Üniversite Endeksi

TÜBİTAK tarafından hazırlanan ve ilki 2012 yılında açıklanan endekste, Türkiye'deki üniversiteler 5 boyut altında, 23 göstergeye göre sıralanmaktadır.

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinin Boyutları;

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Yetkinliği

Fikri Mülkiyet Havuzu

İşbirliği ve Etkileşim

Girişimcilik ve Yenilikçilik Kültürü

Ekonomik Katkı ve Ticarileşme