izulogo

Yatay Geçiş

İZÜ'ye Yatay Geçişe Tam veya Kısmi Burs İmkanı

Üniversitemiz lisans programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin daha önceki lisans programına kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, üniversitemizde geçiş yapmak istediği lisans programının aynı yıldaki tam veya kısmi burslu programının taban puanına eşit veya yüksek ise; öğrenci Üniversitemizde geçiş yapmak istediği lisans programının ilgili yıldaki ÖSYS puanının karşılık geldiği tam veya kısmi burslu programa ilgili burs oranıyla yerleştirilir.

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş (Ek Madde-1)

Öğrencinin merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için; kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. Başvuruların değerlendirmesi öğrencilerin başarı durumlarına bakılmaksızın, öğrenim görmekte oldukları üniversiteye girdikleri yıl aldıkları ÖSYS puanlarına göre yapılır. 

Başvurunun kontenjandan fazla olması halinde ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlayıp sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir. 

Bu madde kapsamında yatay geçiş yapan öğrencilerin azami süreleri, programın azami süresinden kabul edildiği sınıf çıkartılarak hesaplanır.

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş (Ek Madde-1) için tıklayınız > > >

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması ile Yatay Geçiş

Öğrencinin kurumlararası yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için; kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait ağırlıklı genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.29, 100 üzerinden 60 olması gerekir. Ağırlıklı genel not ortalaması başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir.  

Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan programlara yatay geçiş için ilgili Üniversitemizin yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından Üniversitemizin belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır.

Başvuruların değerlendirmesi öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalaması ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak yapılır. Başvurunun kontenjandan fazla olması halinde ağırlıklı genel not ortalaması en yüksek adaydan başlayıp sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir.

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması ile Yatay Geçiş (AGNO) için tıklayınız > > >

Kurum İçi (Programlar Arası) Yatay Geçiş

Öğrencinin kurum içi yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için; kayıtlı bulunduğu programda yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yarıyıl öğrenim görmüş olması ve ağırlıklı genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.00 olması gerekir.

Üniversitemiz bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

Üniversitemizde kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin ÖSYM yerleştirme bursları devam eder.


 Kurum İçi (Programlar Arası) Yatay Geçiş için tıklayınız > > >

Sonuçların İlanı

Yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, Üniversitemiz web sayfasından ilan edilir. Gerekli şartları sağlayan aday sayısının kontenjandan fazla olması halinde kontenjan kadar yedek aday ilan edilir. Belirlenen süre içinde asil adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine sırayla yedekler çağrılır.