Danışma Kurulu

Dekan / Prof. Dr. İbrahim Güran YUMUŞAK
Dekan Vekili / Prof. Dr. Kadir CANATAN
Dekan Yrd. / Dr. Öğr. Üyesi Canser BİLİR
Dekan Yrd. / Dr. Öğr. Üyesi Özgür KÖKALAN
Dr. Öğr. Üyesi Halime PEHLİVANOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Turgay ŞİRİN