Mali Tablo Analizi
Kimler Katılabilir

Mali işler direktörleri, Finans sorumluları, Müşterilerine stratejik yönetim sunmak isteyen danışmanlar, smmm ve ymm’ler


Eğitim SüresiSon Başvuru TarihiEğitim Gün ve SaatleriEğitim ÜcretiEğitimin Amacı

Bu eğitimin sonunda katılımcılar bir firmanın mali durumunu, faaliyet sonuçlarını finansal yönden gelişmesini değerlendirebilecek, gelişme yönlerini saptayabilecek, geleceğe yönelik tahminlerde bulunabilecek seviyeye gelirler.


Eğitim Yeri :

İZÜ Altunizade Yerleşkesi


Eğitim İçeriği :

Muhasebe Ve Muhasebe Politikaları

 • Mali Tablolar, Tek Düzen Hesap Planı, Bilanço, Gelir Tablosu,
 • Mali Tablo İlkeleri, Bilanço Tablosu (Varlıklara - Kaynaklara İlişkin)
 • Mali Tablo İlkeleri, Gelir Gider Tablosu (Gelirlere - Giderlere İlişkin)
 • Fon Akım Tabloları
 • Nakit Akım Tabloları
 • Özkaynak Değişim Tabloları
 • Net İşletme Sermayesi Tabloları 

Enflasyonun Mali Tablolar Üzerindeki Etkileri ve Enflasyon Muhasebesi

 • Enflasyonun Bilanço Tablosuna Olan Etkileri
 • Enflasyonun Gelir Tablosuna Olan Etkiler
 • SPK Tebliği, Fiyat Endeksi Ve Düzeltme Katsayıları, Düzeltmeler 

Mali Analiz Teknikleri

 • Tabloların Analize Uygun Hale Getirilmesi
 • Mali Analiz Çeşitleri Ve Teknikleri
 • Karşılaştırmalı Tablolar
 • Değişim Analizleri
 • Trend Analizleri,
 • Yüzde Analizleri
 • Oran Analizleri Likidite(Cari Oran, Asit Test, Nakit Oranı)
 • Mali Yapı Oranları ( Yabancı Kaynak, Borçlanma Katsayısı, Faiz Karşılama
 • Duran Varlık Oranları
 • Faaliyet Oranları (Alacak Devir Hızı, Stok Devir Hızı, Net İşletme Sermayesi Devir Hızı)
 • Özsermaye Devir Hızı, Borç Devir Hızı, Diğer Faaliyet Oranları
Karlılık Oranları ( Net, Vergi Öncesi, Bürüt Satış)  


Eğitmen :Sertifika / Katılım Belgesi :

Program sonunda katılımcılar İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından onaylı sertifika almaya hak kazanırlar.Devam Zorunluluğu :

Eğitimde %80 devam zorunluluğunun yerine getirilmesi gerekmektedir.Gerekli Belgeler :İletişim Bilgileri :

0 212 692 97 82
0 212 692 97 92
0 212 692 89 47
0 212 692 97 94
izusem@izu.edu.tr


Notlar :
 • Sertifikalı eğitim programlarında %80 devam zorunluluğunun yerine getirilmesi gerekmektedir.
 • İZÜSEM, programların duyuru ve uygulama aşamalarında gerekli gördüğü her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
 • İlgili programın kontenjanı sınırlı olduğundan, İZÜSEM tarafından kesin kayıt hakkı tanınan ve eğitim programı ödemesini gerçekleştiren katılımcılardan; ilgili programın başlama tarihinden 2 hafta öncesine kadar İZÜSEM'e programa katılamayacağına dair yazılı başvuruda bulunanlar hariç, katılımcının programa katılıp katılmamasına bakılmaksızın herhangi bir geri ücret ödemesi yapılmayacaktır.


Ön Kayıt İçin Tıklayınız