izulogo

Enstitü Sekreterliği

HAKKIMIZDA

Kurumun kalite politikaları doğrultusunda; görevli olduğu müdürlüklere bağlı,  idari örgütlerindeki elemanların yasal mevzuat çerçevesinde etkin, verimli, uyumlu çalışmaları için gerekli tedbirleri almak, idari faaliyetleri planlamak, koordine ve organize etmek, denetlemek, birim yöneticilerine idari ve teknik konularda yardım etmek amacıyla istihdam edilen idari birimdir.

EKİBİMİZ

Hasan Hüseyin ÖKSÜZ,
Enstitü Sekreteri
Telefon: 0 (212) 692 96 70 
Faks: 0 (212) 693 82 29
E-posta: huseyin.oksuz@izu.edu.tr

Emrullah Erol, 
Enstitü Şefi
Telefon: 0 (212) 692 8989
Faks: 0 (212) 693 82 29
E-posta: emrullah.erol@izu.edu.tr

Ecem ALTUN,
Enstitü Uzmanı
Telefon: 0 (212) 692 96 70
Faks: 0 (212) 693 82 29
E-posta: ecem.altun@izu.edu.tr

Gözde ŞEN
Enstitü Uzmanı
Telefon: 0 (212) 692 96 70
Faks: 0 (212) 693 82 29
E-posta: gozde.sen@izu.edu.tr

Ahmet GÜVEN, 
Enstitü Uzmanı
Telefon: 0 (212) 692 96 70
Faks: 0 (212) 693 82 29 
E-posta: a.guven@izu.edu.tr

Mehmet Akif SUBAŞI,

Enstitü Uzman Yardımcısı
Telefon: 0 (212) 692 96 70
Faks: 0 (212) 693 82 29
E-posta: mehmet.subasi@izu.edu.tr

Muhammet Yusuf DEĞER
Enstitü Uzman Yardımcısı
Telefon: 0 (212) 692 96 70
Faks: 0 (212) 693 82 29
E-posta: muhammet.deger@izu.edu.tr

İdris SOYLU
Enstitü Uzman Yardımcısı
Telefon:  0 (212) 692 96 70
Faks: 0 (212) 693 82 29
E-posta: idris.soylu@izu.edu.tr

Hürriyet ÇAKI, 
Enstitü Uzman Yardımcısı (Altunizade)
Telefon:  0 (212) 692 87 97
Faks: 0 (212) 693 82 29
E-posta: hurriyet.caki@izu.edu.tr


GÖREVLERİMİZ

 • Görevli olduğu birimde görevli idari ve teknik elemanların  etkin, verimli ve düzenli çalışmalarını sağlamak, koordine etmek,
 • Birim yöneticilerine idari ve teknik konularda yardımcı olmak,
 • İşlemlerin ilgili mevzuat çerçevesinde uygulanmasını sağlamak,
 • İlgili birim kurullarında raportörlük görevlerini yürütmek,
 • Öğrencilerin kayıt-kabul, derse yazılma, kayıt sildirme, disiplin, mezuniyet  vb. işlemlerin yürütülmesini, sınav notlarının doğru ve düzenli işlenmesini sağlamak,
 • Birim arşivinin, taşınır mal kayıtlarının düzenli tutulmasını sağlamak,
 • Birimin yıllık ihtiyaçlarını saptamak ve ilgililere bildirmek,
 • İlgili birimin resmi yazışmalarını kontrol etmek, paraflamak ve onaya sunmak,
 • Birim  elemanlarının disiplin, izin, rapor, özlük  vb. işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Birim elemanlarının hizmet içi eğitimlerini planlamak, koordine etmek, uygulanmasını sağlamak,
 • Birim yöneticileri tarafından verilen diğer işleri yapmak, yapılmasını sağlamak,
 • Mesleki gelişimine ilişkin seminer, toplantı ve eğitimlere katılmak.

 

HİZMETLERİMİZ

Birim hizmetlerinin yasal mevzuat çerçevesinde  doğru  ve etkin bir şekilde yürütülmesinde önemli görev üstlenen birim sekreterinin; öncelikle görev alanına giren idari ve hukuki bilgilerinin  tam ve yeterli olması; görevin yapılması sırasında azami dikkat ve özeni göstermesi; çalışma arkadaşları ile uyumlu, kişilerarası ilişkilerinde saygılı, nazik ve güler yüzlü olması; yetkililere ve ilgililere gerekli açıklamaları anlaşılır biçimde yapması; yapılan işlemlerin eksiksiz olarak kayıt altına alınmasını sağlaması ve muhafazası  için gerekli tedbirleri alması; sır saklama özelliklerine, aidiyet  ve sorumluluk duygusuna sahip olması; görevinde dikkatli, çalışkan, dürüst, sürekli gelişme ve yeniliklere açık olması; maiyetindekileri eğitmesi; kurum kültürünü benimsemesi ve sahiplenmesi; ahlakî ve etik kurallara, kurum kalite ilkelerine, çalışma programına ve stratejik planlamalarına uyması.