izulogo

Enstitü Sekreterliği

HAKKIMIZDA

Kurumun kalite politikaları doğrultusunda; görevli olduğu müdürlüklere bağlı,  idari örgütlerindeki elemanların yasal mevzuat çerçevesinde etkin, verimli, uyumlu çalışmaları için gerekli tedbirleri almak, idari faaliyetleri planlamak, koordine ve organize etmek, denetlemek, birim yöneticilerine idari ve teknik konularda yardım etmek amacıyla istihdam edilen idari birimdir.

EKİBİMİZ

Hasan Hüseyin ÖKSÜZ, Enstitü Sekreteri

Telefon: 444 97 98
Faks: 0 (212) 693 82 29
E-posta: huseyin.oksuz

Ecem ALTUN, Enstitü Uzmanı

Telefon: 0 (212) 692 97 47
Faks: 0 (212) 693 82 29
E-posta: ecem.altun

Gözde ŞEN, Enstitü Uzman Yardımcısı

Telefon: 0 (212) 692 97 86
Faks: 0 (212) 693 82 29
E-posta: gozde.sen

Mehmet Akif SUBAŞI, Enstitü Uzman Yardımcısı

Telefon: 0 (212) 692 88 63
Faks: 0 (212) 693 82 29
E-posta: mehmet.subasi

Mahmud Sami GÖKMEN, Enstitü Personeli

Telefon: 0 (212) 692 9817
Faks: 0 (212) 693 82 29
E-posta: mahmud.gokmen

Muhammet UYSAL, Öğrenci İşleri Sorumlusu

Telefon: 0 (212) 692 97 48
Faks: 0 (212) 693 82 29
E-posta: muhammet.uysal

Muhammet Yusuf DEĞER, Enstitü Personeli

Telefon: 0 (212) 692 88 57
Faks: 0 (212) 693 82 29
E-posta: muhammet.deger

İdris SOYLU, Enstitü Personeli

Telefon:  0 (212) 692 98 42
Faks: 0 (212) 693 82 29
E-posta: idris.soylu

GÖREVLERİMİZ

 • Görevli olduğu birimde görevli idari ve teknik elemanların  etkin, verimli ve düzenli çalışmalarını sağlamak, koordine etmek,
 • Birim yöneticilerine idari ve teknik konularda yardımcı olmak,
 • İşlemlerin ilgili mevzuat çerçevesinde uygulanmasını sağlamak,
 • İlgili birim kurullarında raportörlük görevlerini yürütmek,
 • Öğrencilerin kayıt-kabul, derse yazılma, kayıt sildirme, disiplin, mezuniyet  vb. işlemlerin yürütülmesini, sınav notlarının doğru ve düzenli işlenmesini sağlamak,
 • Birim arşivinin, taşınır mal kayıtlarının düzenli tutulmasını sağlamak,
 • Birimin yıllık ihtiyaçlarını saptamak ve ilgililere bildirmek,
 • İlgili birimin resmi yazışmalarını kontrol etmek, paraflamak ve onaya sunmak,
 • Birim  elemanlarının disiplin, izin, rapor, özlük  vb. işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Birim elemanlarının hizmet içi eğitimlerini planlamak, koordine etmek, uygulanmasını sağlamak,
 • Birim yöneticileri tarafından verilen diğer işleri yapmak, yapılmasını sağlamak,
 • Mesleki gelişimine ilişkin seminer, toplantı ve eğitimlere katılmak.

 

HİZMETLERİMİZ

Birim hizmetlerinin yasal mevzuat çerçevesinde  doğru  ve etkin bir şekilde yürütülmesinde önemli görev üstlenen birim sekreterinin; öncelikle görev alanına giren idari ve hukuki bilgilerinin  tam ve yeterli olması; görevin yapılması sırasında azami dikkat ve özeni göstermesi; çalışma arkadaşları ile uyumlu, kişilerarası ilişkilerinde saygılı, nazik ve güler yüzlü olması; yetkililere ve ilgililere gerekli açıklamaları anlaşılır biçimde yapması; yapılan işlemlerin eksiksiz olarak kayıt altına alınmasını sağlaması ve muhafazası  için gerekli tedbirleri alması; sır saklama özelliklerine, aidiyet  ve sorumluluk duygusuna sahip olması; görevinde dikkatli, çalışkan, dürüst, sürekli gelişme ve yeniliklere açık olması; maiyetindekileri eğitmesi; kurum kültürünü benimsemesi ve sahiplenmesi; ahlakî ve etik kurallara, kurum kalite ilkelerine, çalışma programına ve stratejik planlamalarına uyması.