English Preparatory Unit Coordinatorship


Amaç: 

Öğretim dili İngilizce olan bölümlerde öğrenim görecek öğrencilerimize, alan derslerini takip edebilecek düzeyde genel İngilizce öğretmektir. 

Hedef:

Öğrencilerimizin İngilizce alan derslerini takip edebilmeleri için, İngilizce dinlediğini anlama, konuşma, okuduğunu anlama ve yazma becerilerini, Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Kriterleri ölçeğinde en az B2 seviyesinin üzerine çıkarmaktır. 

"A Campus University in The Middle of History"