Programme Information


Bölüm, beslenme bilimleri ve diyetetik alanında ülkemizde ve dünyada topluma, bilimin aydınlattığı yolda, her bireyin, grubun ve toplumun besin ve beslenme gereksinmelerini belirleyerek, sağlıklı yaşam için kanıta dayalı protokoller belirleyen ve uygulayan, gerekli standartları çözme kapasitesi oluşturan sağlık profesyonelleri kazandırmaktır.
Hedefimiz, altyapısı ve bilimsel araştırma ve geliştirme olanakları yanında Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölümü, önde gelen akademisyenleri ile eğitim ve öğretim programı, yoğun yabancı dil desteği ile birlikte teorik derslerin yanısıra laboratuvar uygulamaları, ders pratikleri, hastane ve alan stajlari yer almaktadır.

 

"A Campus University in The Middle of History"