Bölüm, beslenme bilimleri ve diyetetik alanında ülkemizde ve dünyada topluma, bilimin aydınlattığı yolda, her bireyin, grubun ve toplumun besin ve beslenme gereksinmelerini belirleyerek, sağlıklı yaşam için kanıta dayalı protokoller belirleyen ve uygulayan, gerekli standartları çözme kapasitesi oluşturan sağlık profesyonelleri kazandırmaktır.
Hedefimiz, altyapısı ve bilimsel araştırma ve geliştirme olanakları yanında Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölümü, önde gelen akademisyenleri ile eğitim ve öğretim programı, yoğun yabancı dil desteği ile birlikte teorik derslerin yanısıra laboratuvar uygulamaları, ders pratikleri, hastane ve alan stajlari yer almaktadır.

Aims:

The objective of the Department of Nutrition and Dietetics is to educate “Dieticians” who enhances the protection, improvement and conditioning of community health and provides opportunities for the sufficient and healthy nutrition of the community, who are in compliance with the qualities determined within the framework of international profession standards, who act in the light of universal values, who bear scientific and ethical values, and who follow search and implement the developments in the science of nutrition and dietetics.

Objectives:

Yaşam boyu toplumun yeterli ve dengeli beslenme ile sağlığının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla, uluslararası standartlar çerçevesinde belirlenen niteliklere uygun, evrensel düşünce ve değerlere sahip, ülke ve dünya kültürüne saygılı diyetisyen yetiştirmek; bilim ve teknolojiye dayalı, uluslararası standartlarda eğitim-öğretim, araştırma ve danışmanlık hizmetleri sunmaktır.

 

"A Campus University in The Middle of History"