Goals


İdari bilimlerden farklı olarak sağlık alanına özel; sağlık sigortacılığı, sağlık ekonomisi, sağlık hukuku, sağlık hizmetlerinde kalite, sağlık hizmetlerinde pazarlama, sağlıkta stratejik yönetim, sağlıkta iletişim, sağlık hizmetlerinde insan kaynakları yönetimi gibi bir çok uzmanlık alanını kapsayan hizmetlerin organizasyonu, yönetimi konusunda geniş kapsamlı eğitim programlarını içeren Sağlık Yönetimi Bölümü’nün mezunlarına, YÖK Yürütme Kurulu’nun 26.08.1998 tarihli kararı uyarınca “Sağlık Yöneticisi” unvanı verilmektedir. Bu bağlamda, ülkemizin sağlık sistemi ve politikaları hakkında bilgili, tıbbi deontolojiyi özümsemiş, sağlık çalışanları ile aynı dili konuşabilen, stratejik düşünebilen, vizyon sahibi, problem çözme becerileri olan sağlık yöneticileri yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Mezunları, ülkemizin sağlık politikalarının belirlenmesi ve yürütülmesinde de aktif rol almaktadırlar.

Aims:

It is aimed to make gain skills of students that capable of starting, managing and developing a business for himself and others in the health sector; innovative, teamwork oriented, entrepreneurial and capable of using technologies related to profession; advanced knowledge in business administration,capable of using management planning, organization, execution, coordination and control functions of production, marketing, finance, human resources and accounting knowledge.

Objectives:

It is aimed to make gain skills of students that capable of starting, managing and developing a business for himself and others in the health sector; innovative, teamwork oriented, entrepreneurial and capable of using technologies related to profession; advanced knowledge in business administration,capable of using management planning, organization, execution, coordination and control functions of production, marketing, finance, human resources and accounting knowledge.

 

 

"A Campus University in The Middle of History"