Programme Information


Tezsiz Yüksek Lisans Programı; 30 kredilik (Toplam 90 AKTS) 10 adet ders ile yüksek lisans projesinden oluşur. Bu programı tamamlamanın normal süresi 2 yarıyıl, azami süresi 3 yarıyıldır. 

Amaç:

Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye toplumları anlama noktasında ufuk açmak, toplumsal gerçekliğin farkı boyutlarını göstererek vizyon kazandırmak, Türk toplumunun tanınması konusunda derinlikli bilgi vermektir. 

Hedefler:

Tezsiz yüksek lisans programını çoğunlukla iş dünyasından çalışanlar veya kamu/özel farklı sektörlerde çalışma hayatında bulunanlar tercih ettiğinden yüksek lisans tezi yerine öğrenilenlere dayalı bitirme projesi yapılmaktadır. Programda seçmeli dersler sayesinde isteyenin sosyolojinin farklı alanlarında kendini geliştirmesine imkân sağlanmaktadır. 

"A Campus University in The Middle of History"