Goals


Tezli Yüksek Lisans Programı; 24 kredilik (Toplam 120 AKTS) 8 adet ders, 1 seminer ve tez çalışmasından oluşur. Bu programı tamamlamanın normal süresi 4 yarıyıl, azami süresi 6 yarıyıldır.
 

Amaç:

Aile sistemini ve yapısını analiz edebilen, aile danışmanlığı alanında güncel bilgi ve becerilere sahip, aile danışmanlığında önem taşıyan temel ilkeleri esas alarak ailenin gereksinimlerini sistematik şekilde tanılayan ve gereksinimler doğrultusunda interdisipliner ekip yaklaşımı ile ailenin bütüncül bakımı ve izlemini sürdürebilen, etkili iletişim ve iş birliği ile çalışmalarını gerçekleştiren, girişimci ve sorun çözme becerileri gelişmiş aile danışmanlık profesyonellerinin yetiştirilmesidir.

Hedefler:

Aile danışmanlığı alanında güncel bilgi ve becerileri takip eden, üreten, alanında öncü akademik çalışmalar yürüten, başka üniversitelerce de takip edilen, aile danışmanlığı ve eğitimi alanında bilimsel bilgi üreten, medeniyetinin değerleri ile günümüz değerlerini birleştiren ve mezunları tercih edilen, alanında lider bir yüksek lisans programı olmaktır.

"A Campus University in The Middle of History"