Programme Information


Doktora Programı; 24 kredilik (Toplam 240 AKTS) 8 adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Doktora programını tamamlamanın normal süresi 8 yarıyıl, azami süresi 12 yarıyıldır.

Amaç:

Sosyal Hizmet Doktora Programı, bilimin evrensel ilkelerine ve uluslararası meslek kurallarına uygun ve Türkiye'de sosyal hizmet alanına, özellikle sosyal hizmet eğitimi ve bilimsel araştırmalarına önemli katkılar sağlayacak sosyal hizmet bilim doktorları yetiştirmeyi amaçlar.

Hedefler:

Sosyal Hizmet Doktora Programı, sosyal hizmet alanında küresel boyutta sürdürülen ayrımcılık, yoksulluk ve işsizlik ile mücadele kapsamında; başta çocuk, kadın, aile ve yaşlı toplum kesimlerinin sosyal mahkûmiyet ve mağduriyetlerinin giderilmesi olmak üzere, öncelikli olarak sağlık, eğitim, sosyal yardım ve sosyal hizmet alanında görev yapabilecek araştırmacı ve eğitimci yetiştirmek ve bu alandaki ihtiyacı karşılamak maksadıyla hazırlanmıştır.

"A Campus University in The Middle of History"