Program Hakkında


Tezsiz Yüksek Lisans Programı; 30 kredilik (Toplam 90 AKTS) 10 adet ders ile yüksek lisans projesinden oluşur. Bu programı tamamlamanın normal süresi 2 yarıyıl, azami süresi 3 yarıyıldır.  

Amaç:

Katılım bankalarında veya faizsiz bankacılık alanında çalışan ya da çalışmak isteyen adaylara bu alandaki temel mesleki bilgileri vermek, krediler, risk yönetimi, fon yönetimi ve pazarlama yönetimi alanlarında mesleki tecrübelerini geliştirmek ve müşteri ilişkileri yönetiminde beceri kazandırmaktır.

Hedefler:

Katılım bankalarında ve faizsiz bankacılık alanında halen çalışan meslek mensupları mesleki tecrübelerine katkı sağlamak ve sektördeki yeni gelişmelere daha hızlı uyum sağlamak amacıyla kişisel gelişimlerine büyük önem vermektedir. Diğer taraftan sektörde kariyer fırsatı arayan yeni adaylar rekabetin yoğun olduğu bu alanda mesleki altyapıyı oluşturmayı amaçlamaktadır.

"A Campus University in The Middle of History"