Programme Information


Tezsiz Yüksek Lisans Programı; 30 kredilik (Toplam 90 AKTS) 10 adet ders ile yüksek lisans projesinden oluşur. Bu programı tamamlamanın normal süresi 2 yarıyıl, azami süresi 3 yarıyıldır. 

Amaç:

İslam’ın İktisat ve Hukuk telakkisinin ne olduğunu kendi bütünlüğü içinde anlaşılmasını sağlayacak kapsamlı bilgiler sunmaktır. Aynı zamanda, araştırmacılara İslam İktisadı ve Hukuku alanında bilimsel araştırma yapabilme yetkinliği kazandırmak, alanının sorunlarına vakıf ve onlara çözümler üretebilecek seviyeye çıkarmaktır.

Hedefler:

İslam İktisadı ve Hukuku programı bünyesinde yer alan bilim dallarında uzmanlaşmış, alanının tarihsel ve güncel problemlerini derinden kavramış, gerektiğinde temel kaynaklardan yararlanarak bu problemlere çözümler üretebilecek, yerin yorumlar geliştirebilecek, bilimsel donanıma sahip araştırmacılar yetiştirmektir.

"A Campus University in The Middle of History"