Assessment and Grading


Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı’nda, özel hukukun,  İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Anonim ve Limited Şirketler Hukuku, Uluslararası Ticari Tahkim Hukuku, Milletlerrası Özel Hukuk, Fikri ve Sınaî Haklar, Rekabet Hukuku, Enerji Hukuku ve Kamu Özel İşbirliği Hukuku gibi alanlarında özgün ders seçenekleri bulunmaktadır. Söz konusu alanlardaki hukuksal sorunları mantık ve adalete uygun şekilde çözebilme yeteneğine sahip hukukçuları yetiştirmek, özel hukuk yüksek lisans programın belli başlı amacını oluşturmaktadır. Son yıllarda özel hukuk alanına ait olan temel kanunlardan yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nun kabul edilmiş olmasıyla hukuk düzenimizde önemli değişiklikler yapılmıştır. Bunun yanında yeni Sermaye Piyasası Kanunu, Petrol Kanunu ve İstanbul Tahkim Merkezi Kanun tasarısı bu alanda önemle belirtilmesi gereken düzenlemelerdir. Bu konların detaylı bir şekilde araştırılıp değerlendirilmesi duyulan ihtiyaç Özel Hukuk Yüksek Lisans programının önemini artırmıştır.

"A Campus University in The Middle of History"