Programme Information


Tezsiz Yüksek Lisans Programı; otuz saatlik on adet ders ve yüksek lisans proje çalışmasından oluşur. (Toplam 90 AKTS) Bu programı tamamlamanın normal süresi 2 yarıyıl, azami süresi 3 yarıyıldır.

"A Campus University in The Middle of History"