Admission Requirements


Yüksek lisans programlarına başvuru için; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Psikoloji mezunu olmak,

Farklı disiplinlerden gelen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanır.

Tezli yüksek lisans programı için ALES’ten (EA-puan türünden) en az 55 puan almak,

"A Campus University in The Middle of History"