Programme Information


Yazılım mühendisliği genel bir ifade ile taleplere uygun, güvenilir ve etkin olarak çalışan yazılımların ekonomik olarak elde edilebilmesi için mühendislik ilkelerinin uygulanması olarak tanımlanır. Günümüzde geliştirilen yazılımlar küçük çaplı projeler olmaktan çıktığı için bir disiplin altında yazılım geliştirilmeye ihtiyaç duyulmuştur. Yazılım mühendisliği “kaliteli, ölçülebilir ve sistemli bir şekilde yazılım geliştirmeyi hedefleyen” bir bilim dalı olarak bu amaçla oluşturulmuştur.

Yazılım Mühendisliği bölümünden mezun olan öğrenciler; sistem analisti, sistem mühendisi, tasarım mühendisi, web tasarım ve program uzmanı, bilişim teknolojileri uzmanı, uygulama programcısı olarak hemen her kurum ve kuruluşun çeşitli bölümlerinde geniş bir iş yelpazesine sahip olacakları gibi yazılım alanında proje tasarımı yapabilecek, bu projeleri uygulamaya geçirebilecek, test ve entegrasyon adımlarını başarıyla gerçekleyebilecek özelliklere sahip olacaklar, bu konularda ülkemizde ihtiyaç duyulan yetişmiş insan gücüne önemli katkılarda bulunabileceklerdir.

Yazılım mühendisliği lisans programı, her biri 30 AKTS iş yükü olan sekiz yarıyıldan oluşan toplam 240 AKTS kredili 4 yıllık bir programdır. Eğitim dili en az %30 İngilizcedir. Müfredatı takip edebilecek derecede İngilizce bilmek zorunludur. Programın 1 yıl zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı bulunmaktadır.

 

"A Campus University in The Middle of History"