Earned Level of Qualification


Bu bölüm, yükseköğretimde mühendislik (Yazılım Mühendisliği) alanında 240 ECTS (AKTS) kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. 

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Yazılım Mühendisliği alanında Lisans derecesine sahip olunur.

"A Campus University in The Middle of History"