Goals


Elektronik teknolojileri, nano boyutlarda elektronik malzemelerin üretilmesi ve bilgisayar teknolojilerinin ilerlemesinden dolayı, bütün dünyada ve ülkemizde hızla gelişmektedir. İçinde bulunduğumuz bilgi çağının vazgeçilmezi olan teknolojik ilerlemenin ışığında, elektronik ve mikroişlemci tabanlı cihazlar yaşantımızın her alanına girmekte ve günümüze yön vermektedirler. Ayrıca elektrik enerjisi, üretimi, dağıtımı ve elektrik enerjisi kullanan daha tasarruflu sistemlerin üretilmesinin dünyadaki enerji kullanımı projelerini çok önemli duruma getirmiştir. Yenilebilir ve sürdürebilir enerji kaynaklarına olan ihtiyacın artması, bu sistemleri kontrol edecek mekanizmaların tasarlanması günümüzün popüler çalışma alanlarının başında gelmektedir. Ülkemizin 2023 yılı hedeflerindeki tercihli sektörler arasında elektrik enerjisi üretimi ve kullanımı, elektronik teknolojileri ilk sıralarda yer alması ve bu sektörlerin ülkemiz için yüksek üretim ve istihdam potansiyeli taşıması gibi sebepler göz önünde bulundurularak Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce)  Bölümü büyük önem arz etmektedir.

Aims:

Graduate engineers who can demand the technological and scientific innovations and have the ability of analytic thinking and design by giving theoretical and practical education based on universal knowledge and teaching in Electrical Electronics Engineering area.

Objectives:

Give the education for graduate engineers who can make scientific and technical studies using current researches and technologies in the frame of ethic principles, to present the obtained knowledge to the humankind usage and become one of the leading research foundations in national and international area.

 

"A Campus University in The Middle of History"