Programme Information


Elektronik teknolojileri, nano boyutlarda elektronik malzemelerin üretilmesi ve bilgisayar teknolojilerinin ilerlemesinden dolayı, bütün dünyada ve ülkemizde hızla gelişmektedir. İçinde bulunduğumuz bilgi çağının vazgeçilmezi olan teknolojik ilerlemenin ışığında, elektronik ve mikroişlemci tabanlı cihazlar yaşantımızın her alanına girmekte ve günümüze yön vermektedirler. Ayrıca elektrik enerjisi, üretimi, dağıtımı ve elektrik enerjisi kullanan daha tasarruflu sistemlerin üretilmesinin dünyadaki enerji kullanımı projelerini çok önemli duruma getirmiştir. Yenilebilir ve sürdürebilir enerji kaynaklarına olan ihtiyacın artması, bu sistemleri kontrol edecek mekanizmaların tasarlanması günümüzün popüler çalışma alanlarının başında gelmektedir. Ülkemizin 2023 yılı hedeflerindeki tercihli sektörler arasında elektrik enerjisi üretimi ve kullanımı, elektronik teknolojileri ilk sıralarda yer alması ve bu sektörlerin ülkemiz için yüksek üretim ve istihdam potansiyeli taşıması gibi sebepler göz önünde bulundurularak Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce)  Bölümü büyük önem arz etmektedir.

 

"A Campus University in The Middle of History"