Mezuniyet Şartları


Derslerini ve yüksek lisans projesini başarı ile tamamlayan ve ağırlıklı genel not ortalaması 2.50 ve üzeri olan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

"A Campus University in The Middle of History"