Mezuniyet Şartları


Öğrencilerin bu programdan mezun olabilmeleri için en az  240 AKTS  ders almaları ve 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

"A Campus University in The Middle of History"