Programme Information


Toplumların yapısını anlama, insanları ve grupları bir arada tutan değerleri tanıma, toplumları değiştiren ve dönüştüren şartları ve faktörleri bilme, insanlararası ilişkilerin ve etkileşimlerin toplumsal bağlamını analiz etme, sosyal davranışın toplumsal arka planını öğrenme v.b. konular sürekli olarak insanların ilgi alanında olmuştur. Toplumları, yapı, işleyiş, etkileşim ve değişim ekseninde bilimsel, sistematik ve eleştirel olarak inceleyen bir bilim dalı olan sosyolojinin konusunu temel olarak söz konusu konular, olaylar ve süreçler oluşturmaktadır. 

Sosyoloji bu tür konulara bilimsel araştırmalara dayalı olarak açıklık getirmeye çalışan bir disiplindir. Sosyoloji eğitimi alan insanlar, başta kendi toplumları olmak üzere toplumların kültürel, ekonomik, dini, siyasi yapılarını, bu yapıları oluşturan ve/veya değiştiren ve dönüştüren değerleri, faktörleri ver süreçleri, insan davranışlarının nasıl şekillendiğini daha yakından tanıma ve çözümleme imkânına kavuşurlar. Bu nedenle sosyoloji eğitimi, toplum ve toplumsal sorunlara ilgi duyanların alması gereken bir eğitimdir.

 

"A Campus University in The Middle of History"