Goals


Tarih, sosyal bilimlerin neredeyse tamamını kullanan bir bilim dalıdır. İlahiyat, sosyoloji, filoloji, diplomasi, hukuk, iktisat gibi diğer bilim dalları, tarihin alet ilimlerinden addedilir. Ülkemizin bulunduğu coğrafya, kadim medeniyetler kavşağında yer aldığından, siyasi ve diplomatik gelişmeler sürekli tarihe atfedilmektedir. Pekçok bilim dalından daha eski bir geçmişe sahip olan tarihin, asırlardır yapılan çalışmalar bakımından ülkemizde geleneği yerleşmiş addedilebilir. Yine diğer bilim dallarıyla mukayese edildiğinde, dünya çapında ve atıf alan yayın ve araştırma sahasına sahiptir. Yakın çevremizdeki onlarca devletin tarihinin Osmanlı arşivlerinden araştırabileceği düşünüldüğünde Tarih Bölümünün önemi bir kat daha artmaktadır. Rusça, Farsça, İtalyanca, İspanyolca ve diğer orta Avrupa dillerinin bilinmesi halinde dünyanın en orijinal ve en kıymetli tarih araştırmalarının sadece ülkemizde yapılabileceği kolayca anlaşılabilir. Sosyal bilimlerin öneminin giderek arttığı çağımızda, programımız ülkemizin ve çevre ülkelerin ihtiyacı olan tarih araştırmacılarını yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşmak için İstanbul’da bulunan Osmanlı Arşivleri, Yazma Eserler Başkanlığı, Beyazıt Kütüphanesi, IRCICA Kütüphanesi, İSAM Araştırma Merkezi en önemli unsurlardan oluşmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde bulunan Eğitim Fakültesi tarafından verilecek olan formasyon dersleri, mezunlarımızın öğretmen olarak atanmaları için ayrıca bir kapı aralayacaktır.

Aims:

Teaching of societies way of life, history of their organizations (social, economic and cultural) from antiquity to present as to social science methodology to students and bringing in student the ability to use this methodology. By means of this ability, It is aimed to grow up history students as perfect researchers in their area.

Objectives:

To be able to make connections between historical events and periods, to be able to argue present problems by means of acquired acknowledge, bringing in the ability to serve as teacher and researcher in the educational institutions with historian point of view

 

 

"A Campus University in The Middle of History"