Admission Requirements


Yüksek lisans programlarına başvuru için; 

Tüm Mühendislik Fakülteleri Mezunları, Mimarlar, Teknik Eğitim Fakültesi Mezunları, Fen – Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya veya Biyoloji bölümü mezunları ile ÇSGB’den alınmış C, B ya da A Sınıfı İSG Uzmanlık belgesine sahip olmak,

Tezsiz yüksek lisans programına bavuru için ALES puan şartı aranmaz.
Bu programın dersleri İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı kampüsünde verilmektedir.

"A Campus University in The Middle of History"