Dekan'ın Mesajı

Sevgili Öğrenciler;
 
Sağlık sektöründe baş döndürücü hızla yaşanan gelişmeler, bilim ve teknolojideki büyük ilerlemeler, insanların sağlık hizmetlerine olan taleplerinin artması ve bilinçlenmeleri, kalite kavramının gelişmesi ile bu alandaki ihtiyacın karşılanması nitelikli sağlık profesyonellerinin yetiştirilmesi ile mümkündür.
 
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak öncelikli amacımız,  alanında yetkin, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, bilimsel düşünmeyi ve bilimsel uygulamayı prensip edinen, yaşam boyu kendisini sürekli geliştirmeyi benimsemiş sağlık profesyonelleri yetiştirmektir.
 
Prof. Dr. Kadir CANATAN
Dekan