Fakülte Yönetimi

Prof. Dr. İsmail KÜÇÜK
Dekan

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ERDEMİR
Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Serhat ANIKTAR
Dekan Yardımcısı

 

 

FAKÜLTE KURULU

Prof. Dr. İsmail KÜÇÜK, Dekan / Başkan

Prof. Dr. M.Nizamettin ERDURAN, Profesör Temsilcisi / Temsilci Üye

Prof.Dr. M. Oktay CANSUN, Bölüm Başkanı / Profesör Temsilcisi / Temsilci Üye

Prof. Dr. Bayram ÜNAL, Bölüm Başkanı / Profesör Temsilcisi / Temsilci Üye

Prof. Dr. Cengiz GÜNGÖR, Bölüm Başkanı / Üye

Prof. Dr. Erol GÜRDAL, Bölüm Başkanı / Üye

Prof. Dr. Hasan YETİM,  Bölüm Başkanı / Üye

Doç. Dr. Fatih KOÇAN, Doçent Temsilcisi / Temsilci Üye

Doç.Dr. Abdulmuttalip ARPA, Doçent Temsilcisi / Temsilci Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mohammed WADI, Bölüm Başkanı / Üye

Dr. Öğr. Üyesi Aydın Tarık ZENGİN, Bölüm Başkanı / Üye

Dr. Öğr. Üyesi Serhat ANIKTAR Dr. Öğretim Üyesi Temsilcisi / Temsilci Üye
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. İsmail KÜÇÜK, Dekan / Başkan

Prof. Dr. Hasan YETİM, Profesör Temsilcisi / Üye

Prof. Dr. Bayram ÜNAL, Profesör Temsilcisi / Üye

Prof. Dr. M. Oktay CANSUN, Profesör Temsilcisi / Üye

Doç. Dr. Fatih KOÇAN, Doçent Temsilcisi / Üye

Doç. Dr. Abdulmuttalip ARPA, Doçent Temsilcisi / Üye

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ERDEMİR, Dr. Öğretim Üyesi Temsilcisi / Üye


FAKÜLTE SENATÖRÜ

Prof. Dr. Hasan YETİM