İktisat (30% İngilizce)

İktisat Bölümü’nün temel hedefi; öğrencilerini ulusal ve uluslararası iktisadi gelişmeler hakkında bilgilendirerek onların iktisadi olayları daha iyi anlama, analiz etme ve yorumlamalarına katkıda bulunmak ve sorun çözme kapasitelerini artırmaktır.

Bölümde öğrencilerimizin eğitim ve iş hayatında başarılı olmalarını sağlayacak temel iktisadi derslerin yanında; işletme, finans, hukuk, sosyoloji, matematik ve istatistik gibi ilgili diğer alanlarda da dersler verilmektedir. Ayrıca, disiplinler arası bir yaklaşım geliştirmeleri ve geleceğe daha iyi hazırlanmaları gayesiyle öğrencilerimize çift anadal ve yandal imkânı sunulmaktadır. Bunların yanında, öğrencilerimizin uluslararası deneyim kazanmalarına olanak sağlayan Erasmus gibi yurtdışı öğrenci değişim programları da yer almaktadır.

İktisat lisans programı, 240 Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)’lik bir program olup normal mezuniyet süresi 8 dönemden oluşan 4 akademik yıldır. 1 AKTS, öğrenci üzerinde 30 (saat/yarıyıl) eğitim-öğretim iş yüküne karşılık gelir.

Öğrencilere Sunulan İmkanlar:

  • Yabancı dil öğrenme imkanı (Ücretsiz),
  • Yandal yapma imkanı (Normal öğrenim süresince ve ilave bir yıl burslu),
  • Çift anadal yapma imkanı (Normal öğrenim süresince ve ilave bir yıl burslu),
  • Uluslararası değişim programları ile yurt dışında eğitim imkanı (1 veya 2 yarıyıl),
  • Mezuniyet sonrası yüksek lisans programlarına devam imkanı.

Kariyer İmkanları:

İktisat Bölümü mezunlarının gerek kamu sektöründe ve gerekse özel sektörde iş imkânları oldukça fazladır. Bunlar arasında; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği gibi çeşitli üst düzey kamu kuruluşları bulunmaktadır. Bunlara ilaveten, ilgili bakanlıklar ve araştırma merkezlerinde iktisat mezunlarının direktör, uzman veya araştırmacı gibi çeşitli kariyer olanakları bulunmaktadır. Kamu ve özel bankalar ile finans kuruluşlarında da öncelikli olarak iktisatçıların tercih edildiği bilinmektedir. İktisat mezunları serbest muhasebeci ve mali müşavirliğin yanı sıra yerli ve uluslararası firmalarda yönetici veya ekonomist olabilmekte ya da bu firmaların muhasebe ve finansman bölümlerinde çeşitli görevler alabilmektedirler. Ayrıca, ilgili sınavlarda başarılı olmaları halinde idari hâkim ve kaymakamlık görevlerinde bulunabilmektedirler. İktisat bölümünden mezun olanların bir kısmı ise aile şirketlerinde çalışmayı veya kendi işini kurmayı tercih etmektedirler. Yüksek lisans ve doktora programlarına devam edenler akademik kariyer yaparak akademisyen olabilme imkânına da sahiptirler.

Detaylı bilgi için sizi arayalım...