Fakülte Yönetimi

Prof. Dr. İbrahim GÜNEY

Dekan

 

Yrd. Doç. Dr. A. Kasım VARLI         Yrd. Doç. Dr. Kamil Arif KIRKIÇ

   Dekan Yardımcısı                            Dekan Yardımcısı

 

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. İbrahim GÜNEY

Prof. Dr. Mümin YAMANKARADENİZ

Prof. Dr. İbrahim YILGÖR

Prof. Dr. Adnan KULAKSIZOĞLU 

Doç. Dr. Abdülmuttalip ARPA

Doç. Dr. Fatih KOÇAN

Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul ORAL

Raportör Tolga MAR

 

FAKÜLTE KURULU

Prof. Dr. İbrahim GÜNEY (Dekan)

Prof. Dr. Mümin YAMANKARADENİZ (Profesör Üye)

Prof. Dr. İbrahim YILGÖR (Profesör Üye)

Prof. Dr. Adnan KULAKSIZOĞLU (Profesör Üye)

Doç. Dr. Abdülmuttalip ARPA (Doçent Üye)

Doç. Dr. Fatih KOÇAN (Doçent Üye)

Prof. Dr. Mümin YAMANKARADENİZ (Temel Eğitim Bölüm Bşk.)

Prof. Dr. İbrahim YILGÖR (Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Bşk.)

Prof. Dr. Adnan KULAKSIZOĞLU (Eğitim Bilimleri Bölüm Bşk.)

Yrd. Doç. Dr. Necmettin ÖZMEN (Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Bşk.)

Yrd. Doç. Dr. Nüket AFAT (Özel Eğitim Bölüm Bşk.)

Yrd. Doç. Dr. Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA (Yardımcı Doçent Üye)

Raportör Tolga MAR (Fakülte Sekreteri)