Programlar

Fen Bilimleri Enstitüsü - Programlar

Üniversitemiz kendi bünyesinde çalışacak elemanları yetiştirmek, diğer yükseköğretim kurumlarına kalifiye eleman sağlamak ve endüstri-sanayi ilişkilerini günümüz anlayışı ve ötesi modellere taşıyacak bilim adamları ve yüksek mühendisler yetiştirmek üzere fen ve mühendislik bilimleri alanlarında Yüksek Lisans ve Doktora programları açmıştır.